24.05.19
NOC KOSTELŮ

Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:50 - 18:00
Zvuk kostelních zvonů
18:00 - 19:00
Mše svatá
Mše svatá
19:00 - 00:00
Využití prostorů k prohlídce
Využití prostorů k prohlídce
19:00 - 00:00
Možnost prohlídky kostelního kůru a seznámení s varhanami
Možnost prohlídky kostelního kůru a seznámení s varhanami
19:00 - 19:30
Koncert místecké scholičky
Koncert místecké scholičky
19:30 - 20:00
Štěpánek Ponča - varhanní koncert 7letého nadaného varhaníka
Velmi nadaný mladý hoch, který umí hrát krásně na varhany předvede svůj talent před veřejností! Soukromě jej vyučuje na klavír a varhany Mgr. Jan Strakoš, sbormistr z Místku.
20:15 - 21:00
Varhanní koncert - vystoupí společně žáci, absolventi a učitelé ZUŠ FM
žáci, absolventi, učitelé a hosté Základní umělecké školy ve Frýdku - Místku, pod dohledem paní učitelky Mrověcové si připravili krásný program na noc kostelů - varhanní koncert. Jsou všichni srdečně zváni.

Celovečerní program:

Výstava - Ze života naší farnosti - Ivana Bužková, Jan Bužek, Jan Kalenský
Výstava - Ze života naší farnosti - Ivana Bužková, Jan Bužek, Jan Kalenský
Pošta pro nebe
Možnost zanechání prosby, za kterou se posléze bude modlit v našich kostelích

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmistek.cz

Adresa kostela: Janáčkova

GPS: 49°40'22.67″N, 18°20'23.90″E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Kohutová

Základní kámen tohoto kostela byl položen 21.4.1763. Byl vybudován v pozdně barokním slohu na půdorysu kříže z popudu tehdejšího děkana a místeckého faráře P. Františka Josefa Čejky v letech 1763 - 69.
Kostel tvoří hlavní chrámová loď, sakristie a kaple sv. Inocence. Vně i uvnitř kostela je bohatá výzdoba. Až na některé výjimky, celá vnitřní výbava pochází z doby druhé poloviny 18. století. Pozoruhodnou je také jedinečná monumentální rokoková zdobená paprsková monstrance z roku 1775 od olomouckého zlatníka Jana Šimona Forstnera.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube