28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:30 - 17:45
Začátek Noci kostelů ve sv. Ondřeji
Přivítání, představení programu
17:35 - 20:30
Výstava "Starokolínský místopis a příroda"
Ukázky fotografií z připravovaného stolního kalendáře na rok 2022
17:45 - 18:00
Pěvecké vystoupení Amálky Lacinové
Amálka zazpívá italské árie. Doprovod na elektrické varhany. Čas bude upřesněn podle aktuálních podmínek.
18:00 - 18:45
Přednáška PhDr. Miroslavy Jouzové, PhD. „Vodní mlýny v Čechách"
S podtitulem: "Přiblížení jejich vzniku, funkce a činnosti na příkladu bašteckého mlýna od středověku do 20. století". Čas přednášky je orientační, bude upřesněno podle aktuálních podmínek.
18:45 - 19:00
Pěvecké vystoupení Amálky Lacinové
Vzhledem k podmínkám Amálka vystoupí opakovaně v intervalech 15 minut podle zájmu návštěvníků.
19:15 - 19:30
Pěvecké vystoupení Amálky Lacinové
19:30 - 20:30
Kostel otevřen do 20:30 - možnost samostatné prohlídky nebo prohlídky s výkladem

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkolin.cz

Adresa kostela: Kolínská

GPS: 50°0'33.855"N, 15°17'29.156"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Blanka Lísková

Návaznost na dopravu:

České dráhy - spoj OS 5015 z Kolína v 17.37, z Prahy možné využít R 851 Portáš - Hl. nádraží 16.55. Z Přelouče OS 8658 v 16.47.

Dostupné osobním vozem, parkovat lze u obecního úřadu nebo u obchodu na náměstí.

Kostel svatého Ondřeje ve Starém Kolíně je jednolodní orientovaná kamenná stavba. Loď je křížová, věž je v západním průčelí. Leží nedaleko náměstí.

Původně raně gotický kostel vysvěcený roku 1267 byl okolo roku 1740 přestavěn  ve stylu barokní gotiky, v Archivu Pražského hradu se nalezly návrhy slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, někteří historici umění připisují přestavbu Tomáši Haffeneckerovi. Kostel v roce 1761 vyhořel, v roce 1861 se dočkal zvýšení o další patro věže a nového zastřešení. V roce 1905 byl opraven a doplněn o mobiliář.

Současná podoba vnitřku kostela pochází z roku 1905. Autorem malby je J. Vysekal ml., zařízení vyrobila dílna Petra Buška ze Sychrova. Ve věži jsou tři zvony od Jana Jiřího Kühnera z roku 1779. Varhany pochází z roku 1904.

Stěny kostela jsou hladké s márožními lizénami bez hlavic, kouty jsou vyduté. Hlavní římsa se táhne podél celého kostela i věže a má gotický profil.

Věž je čtvercová, dvoupatrová. Přízemí a první patro jsou zvnějšku přestavěné do baroka, zevnitř jsou z části zazděná gotická okna.

Hlavní loď má rozměry 5,73 x 25,48 metru, příční lodě jsou dlouhé 7 metrů. Křížení lodí má zatupené kouty a je uzavřeno nízkým kopulovým klenutím. V lodi jsou dvě pole křížových kleneb, žebra spočívají na nástěnnýchpilastrech, křižují se v hladkých svornících.

Sakristie je jednopatrová barokní stavba. V patře je oratoř otevřená do kostela.

Ohradní zeď hřbitova kopírující půdorys kostela, s kapličkami v nárožích a s kostnicí. Fara z doby po roce 1761.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube