28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Roudnice nad Labem, evangelický kostel

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 21:00
Noc kostelů 2021
Program noci kostelů 28.5. 2021 evangelický kostel v Roudnici nad Labem

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/cceroudnice/

Adresa kostela: alej 17. listopadu

GPS: 50°25'21.270"N, 14°15'9.569"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radovan Rosický

Kostel ČCE v Roudnici nad Labem

Evangelický sbor v Roudnici nad Labem existoval od roku 1897, nejprve jen jako kazatelská stanice krabčického sboru. První bohoslužby se konaly v sokolské tělocvičně. Roku 1898 byl založen zvláštní fond za účelem vybudování vlastního svatostánku. Evangelický kostel byl postaven v letech 1908 - 1909 podle projektu architekta Augustina Otto Kuhlmanna ze Charlottenburgu. Z finančních důvodů bylo upuštěno od plánované přístavby věže a fary, na  podporu finančních sbírek byly vytištěny barevné pohlednice budoucí stavby kostela (ještě s farou a věží). Na paměť Jana z Husi byl chrám pojmenován "Chrámem Betlémským". Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 10.10.1909. Následujícího roku byla zdejší kazatelská stanice přeměněna ve filiální sbor a roku 1920 byl sbor zcela osamostatněn. Věž se třemi zvony byla dodatečně přistavěna roku 1938 (arch. Kozák, zvony vyrobila firma Matoušek z Brna). Zvony byly zavěšeny 21.12.1938, věž se zvony byla slavnostně vysvěcena 14.4.1939. V průběhu 2. světové války byly dva zvony zrekvírovány; zůstal jen nejmenší. Od roku 1993 patří kostel mezi chráněné kulturní památky ČR. Roku 1998 prošel chrám částečnou rekonstrukcí.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube