25.08.18
NOC KOSTELŮ

Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 25. května 2018

15:55 - 23:55 Program si ověřte na webu, bude průběžně doplňován a upravován podle aktuální nabídky. FC = program ve Farním centru Camino.
16:00 - 20:30 (FC) Dětský koutek.
Program pro děti bude zahájen v 16 hod v přilehlém areálu nového farního centra Camino. Děti se letos opět mohou těšit na soutěže a hry, práci s biblickými příběhy a (při příznivém počasí) i na závěrečné opékání buřtů.
17:55 - 18:00 Zvonění zvonu
18:00 - 19:00 Mše sv. (s hudebním doprovodem petrovické scholy)
s doprovodem farní scholy
19:00 - 19:55 Kněz tří kontinentů.
Vyprávění a beseda s P. Ing. Mgr.. Miroslavem Verčimákem.
19:15 - 20:00 (FC) Koncert v sále Camina
Spirituály, tradicionály i lidovky v podání petrovické scholy.
20:15 - 21:00 Šema Jisra'el (שמע ישראל) – Slyš, Izraeli…
Čtení z Bible se zpěvy z Taizé v provedení farní scholy.
21:15 - 22:30 Paní Františka z Astfeldu se vrací… (historický výklad i hudba)
Autentické setkání s petrovickou zámeckou paní, vyprávění o historii kostela i Petrovic (D. Picková), ochucené jedinečným dobovým hudebním doprovodem kytaristy a loutnisty Luboše Malého.
22:40 - 23:30 I ticho tady promlouvá...
Prostor k osobnímu ztišení a meditaci, prokládaný živou či reprodukovanou hudbou.
23:30 - 23:40 Požehnání (nejen) na dobrou noc

Celovečerní program:

Vaše perly do naší lastury
Vložte Vaše úmysly a potřeby do našich modliteb.
Možnost zapálení svíčky za své blízké
Prodej suvenýrů
Originální pohlednice, razítka, kalendáře, CD nahraná v našem kostele.
(FC) Kavárna CAMINO
Jednoduché občerstvení (čaj, káva, nealko, chlebíčky...)s možností klidného spočinutí na zápraží našeho nového farního centra s unikátním výhledem na kostel.
(FC) V průběhu večera bude k dispozici kněz pro osobní rozhovory, modlitbu nebo svátost smíření.
Možnost k individuálnímu rozhovoru s knězem na faře.

Informace o kostele

WWW: http://farnost.petrovice.org

Adresa kostela: Edisonova

GPS: 50°2'1.838"N, 14°33'19.066"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiřina Němcová

Návaznost na dopravu:

bus 240, 154 (oba od metra C - Háje; od metra B Černý most, 240 - nádraží Běchovice) - zastávka Morseova (dál 200 m pěšky)                      

bus 125, 175, 183, 226, 227, 382, 383 - zastávka Jakobiho (dál 400 m pěšky)

 125 (z metro A - Skalka, metro C - Háje), 183 (metro C - Háje, nádraží Horní Měcholupy, nádraží Libeň, metro B - Vysočanská), 226, 227 (metro C - Háje, Uhříněves), 382 (metro C - Háje, Říčany, Sázava) a 383 (metro C - Háje, Říčany, Ondřejov).

 Kostel sv. Jakuba Staršího je nejstarší dochovanou stavbou    Petrovic.

Tento půvabný raně gotický kostelík z druhé poloviny 13. stol. byl v roce 1910 péčí hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy citlivě regotizován do dnešní podoby.

Díky tomu se může pochlubit také krásnými, částečně dochovanými středověkými freskami, původním gotickým sanktuáriem a zachovalým ostěním zazděného portálu z téže doby. Jako farní kostel slouží pražským obcím Petrovice a Horní Měcholupy.

Několik inspirujících momentek, jak také vypadá Noc kostelů v našem kostele najdete např. v tomto sestřihu České televize .

Petrovickou Noc kostelů významně podporuje i ÚMČ Praha-Petrovice a paní starostka se opět laskavě ujala záštity nad touto akcí. Její zdravici najdete zde.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube