07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Smolnice, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Rozeznění zvonu Bartoloměj ve věži kostela
18:00 - 21:00
Po celý večer možnost získání poutnického razítka Noci kostelů
18:05 - 19:00
Modlitba růžence
Zveme k účasti nebo jen naslouchání společné modlitbě růžence věnovanované za rodinu a život bez válek.
18:05 - 21:00
Volný vstup do kostela
Možnost prohlídky interiéru, na požádání možnost výstupu na věž.

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube