07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.blahoslavak.cz

Adresa kostela: Lidická 79

GPS: 49°12'26.048"N, 16°36'15.987"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jarmila Řezníčková

Návaznost na dopravu:

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Pionýrská. Přijedete-li tramvají (linka 1, 6) od centra města, nachází se modlitebna hned vedle zastávky po levé straně (Lidická 79).  

Modlitebna Českobratrské církve evangelické v Blahoslavově domě v Brně byla vybudována r. 1924 jako shromažďovací a bohoslužebný prostor pro zamýšlené evangelické středisko v tehdejším zemském hlavním městě. Od té doby nepřetržitě slouží (především) pro evangelické nedělní a sváteční bohoslužby. Záměr uspořádat prostor tak, aby soustřeďoval účastníky bohoslužeb k jejich základnímu ději – zvěstování Božího slova a oslavě Boží, se výrazně projevil umístěním kazatelny a stolu Páně do středu průčelí a oproštěním vzhledu celku od jakýchkoliv přídavných ozdobných prvků. R. 1975 získala modlitebna nový vzhled uplatněním kombinací barev pro stěny a strop a instalací nových osvětlovacích těles zavěšených pod stropem a umístěných na stěnách. R. 1992 byla v Blahoslavově domě dokončena stavba nových varhan, které nahradily starší nevyhovující nástroj a svým prospektem přívětivě doplnily vzhled čelní stěny bohoslužebného prostoru.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube