28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Vyzvánění zvonů
Na YouTube: ČCE Ostrava k shlédnutí odbíjení zvonů k 8. hodině ranní
18:05 - 18:15
Zahájeni Noci kostelů, pobožnost
Pavel Šindler, farář ČCE Ostrava
18:15 - 19:00
Flašinetáři z Ostravy
Církevní písně trochu jinak. Pavla Burdková & Zdeněk Polášek
19:15 - 19:30
"Člověk uprostřed živlů"
Komentovaná projekce obrazů. Prof. Daniel Balabán, akad. malíř
19:30 - 19:50
Video k 100. výročí sboru ČCE Ostrava
K shlédnutí také na YouTube: ČCE Ostrava
20:00 - 21:00
"Louky se oděly stády, … zvučí hlaholem a zpěvem"
Pěvecký recitál žáků Niny Kriutschkové, varhany: Dita Bartolšicová
21:15 - 21:30
Zastavení u varhan
Představení varhan z dílny br. Riegrů. Dita Bartolšicová a Klára Petreková.
21:40 - 21:55
"Lutherova růže – myšlenka vyjádřená v prostoru evangelického kostela"
Komentovaná prohlídka kostela. Dr. Jana Grollová, historik
22:00 - 22:05
Večerní modlitba a zakončení
Ewa Jelinek, farářka ČCE Ostrava

Celovečerní program:

Výstava k 100. výročí sboru ČCE Ostrava
Sto let sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě
Prostor pro ztišení, modlitby, rozjímání
Během celé Noci kostelů možnost ztišení (v rámci možnosti a hlavního programu)
Kostel vypráví příběh stvoření
Poznávací hra pro děti v kostele a jeho blízkém okolí
Individuální prohlídka kostela
Během celé Noci kostelů možnost prohlídky kostela bez průvodce
Rozhovor s farářem/farářkou
Během celé Noci kostelů možnost rozhovoru s farářem nebo farářkou
Výstava liturgického oděvu
Farářský talár, tabulky a biret

Informace o kostele

WWW: http://ostrava.evangnet.cz, http://ostrava.sceav.cz

Adresa kostela: Českobratrská

GPS: 49°50'21.011"N, 18°17'13.707"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Grollová

Návaznost na dopravu:

  • zastávka Husův sad (38, 71, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112)
  • zastávka Stodolní (1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 99)

Evangelický Kristův kostel v Ostravě je kostel postavený v letech 1905–1907 v historizujícím stylu volně inspirovaném románským a gotickým slohem. Stavba, nazývaná také Červený kostel, patří mezi významné ostravské památky, 3. 5. 1958 byla zařazena na ústřední seznam kulturních památek České republiky. Velkou zvláštností je, že tento kostel byl postaven na devíti stech dřevěných kůlech, které musely být před začátkem stavby vbity do značně rozbahněné půdy (v blízkosti totiž vedla mlýnská strouha).

Kostel je majetkem dvou farních sborů:

 

► Virtuální prohlídka kostela ⛪ 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube