02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Odry, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:50 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:50 - 18:00
Troubení z věže
18:00 - 18:05
Vyzvánění zvonů
18:05 - 18:10
Přivítání a duchovní slovo
18:10 - 18:45
Hudební vystoupení ZUŠ Odry
18:10 - 21:00
Expozice ve věži: zajímavosti vesmíru
18:45 - 19:30
Program a dílny pro děti
18:45 - 19:30
Komentovaná prohlídka
19:30 - 20:10
přednáška: Kostel svatého Bartoloměje, architektura a umělec. výzdoba
Mgr. et Mgr. Adam Hubáček Ph.D., kurátor Muzeum Odersko
21:00 - 21:40
Koncert duchovní hudby
Schola od svatého Bartoloměje, varhany Martin Jakubík
21:45 - 22:00
Adorace
21:55 - 22:00
Te Deum, požehnání na závěr

Celovečerní program:

Prohlídka věže a půdy kostela
Prohlídka varhan, hudební ukázky
Troubení z věže každou hodinu
Expozice: Církevní otcové
Významní křesťanští myslitelé prvních staletí
Výstava starých ornátů
Co se našlo v depoztitu
Modlitební úmysly
Na lísky můžete vepsat úmysl, na který se v dalších dnech budou věřící v kostele při mši svaté modlit.
Citáty z Bible
K dispozici citáty, ze kterého si náhodně vytáhnete jeden, jako Boží slovo pro vás.
Svíčky zasazené v dekorativním písku
Zapálíte si svíčku, tzv. "obětinku", za někoho vám blízkého a postavíte do písku v před oltářem.

Informace o kostele

Farní kostel sv. Bartoloměje v Odrách byl vystavěn v letech 1398–1415. Dataci dokládá znak pánů z Kravař na svorníku klenby v kněžišti. Již dříve na tomto místě stál starší dřevěný kostelík.
Stavba je podélnou trojlodní bazilikou s odsazeným kněžištěm, k němuž přiléhá obdélníková sakristie s předsíní.

V hlavním průčelí kostela předstupuje hranolovitá věž s jedním z nejstarších zvonů na Moravě.


Hlavní loď kryje strmá sedlová střecha, boční lodi mají nízké pultové střechy. Věž nese cibulovou báň s lucernou a s dvojitým křížem. Nad hlavní lodi je ještě sanktusní věžička s lucernou a cibulí. Zařízení kostela je převážně ze 70. let 18. století.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube