07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Odry, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Farní kostel sv. Bartoloměje v Odrách byl vystavěn v letech 1398–1415. Dataci dokládá znak pánů z Kravař na svorníku klenby v kněžišti. Již dříve na tomto místě stál starší dřevěný kostelík.
Stavba je podélnou trojlodní bazilikou s odsazeným kněžištěm, k němuž přiléhá obdélníková sakristie s předsíní.

V hlavním průčelí kostela předstupuje hranolovitá věž s jedním z nejstarších zvonů na Moravě.


Hlavní loď kryje strmá sedlová střecha, boční lodi mají nízké pultové střechy. Věž nese cibulovou báň s lucernou a s dvojitým křížem. Nad hlavní lodi je ještě sanktusní věžička s lucernou a cibulí. Zařízení kostela je převážně ze 70. let 18. století.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube