24.05.19
NOC KOSTELŮ

Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:10
Zahájení Noci kostelů v Zaječí
18:00 - 18:40
Koncert Vox Vini
Koncert mužského pěveckého sboru z Dolních Bojanovic.
19:00 - 22:00
Volná prohlídka kostela a věže
22:00 - 22:00
Ukončení programu Noci kostelů v Zaječí

Informace o kostele

WWW: http://www.zajeci.cz

GPS: 48°52'20.091"N, 16°46'24.456"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kristýna Dobešová Zimmermannová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.09.2014)

So
15:30 zimní čas, každý týden, s nedělní platností
16:30 letní čas, každý týden, s nedělní platností

Kostel sv. Jana Křtitele

Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba, ústící u školy, a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem. Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube