28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:10
Zahájení Noci kostelů v Zaječí
18:00 - 18:40
Koncert Marian & ÚLETY
Koncert oblíbeného rodinného folkového tria z Velkých Bílovic.
18:40 - 18:50
Hudební vystoupení dětí ze Zaječí
Hudební vystoupení dětí ze Zaječí pod vedením Mgr. Silvany Karafiátové.
19:00 - 22:00
Volná prohlídka kostela a věže
22:00 - 22:00
Ukončení Noci kostelů v Zaječí

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.01.2020)

So
17:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Kostel sv. Jana Křtitele

Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba, ústící u školy, a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem. Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube