28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Hovorčovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://farnostodolenavoda.cz

Adresa kostela: Revoluční

GPS: 50°10'45.150"N, 14°31'7.870"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Lukavský

Návaznost na dopravu:

Bus: Praha Letňany - Neratovice, linka č. 351, výstupní zastávka Hovorčovice U kostela,

Vlak: Praha Vršovice - Mělník, výstupní zastávka Hovorčovice,

Auto: možnost parkovat pod kostelem, nebo vedle OÚ

Kostel Narození sv.Jana Křitele v Hovorčovicích / Kostel Narození sv.Jana Křitele v Hovorčovicích pohled od silnice Křest Páně / Oltářní obraz (J. Kramolín, 2.pol. 18.století) Presbytář / Iluzivní oltář z období baroka Varhany / Pohled na kůr Kostel od JV / Pohled na kostel Narození sv.Jana Křtitele od jihovýchodu, od obecního úřadu, březen 2018.

Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele spadající tehdy pod Staroboleslavskou kapitulu, byla původně prostá stavba z posledního románského období, tedy ze13. století, což stále dosvědčuje zachovalý presbytář.

Kostel stojí na návrší nad starou návsí a již od jeho založení býval obklopen hřbitovem, jehož zeď se i se dvěma prostými kaplemi dodnes zachovala. (Hřbitov za třicetileté války zpustl a znovu byl obnoven až roku 1738.)

Kostel byl podle záznamů v roce 1392 přestavěn v gotický. V roce 1784 byla z podnětu tehdejšího  majitele F. A. Nostice provedena další oprava.

Z tohoto období pochází iluzivní malba barokního oltáře z 2. poloviny 18. století, umístěný rokokový oltářní obraz "Křtu Páně" je patrně dílem Josefa Kramolína (*1730 - +1801).

V jihozápadním rohu lodi stojí hranolovitá věž. Průčelí kostela je hladké, pouze ve věži prolomené úzkým oknem. Loď i sakristie jsou plochostropé, presbytář je sklenut křížovou klenbou s žebry klínového profilu. Ve zvonici byly v časech největší slávy dva zvony, z nichž se do dneška vlivem rekvizic dochoval pouze jediný, který je momentálně u restaurátora.

Rovněž další mobiliář podlehl věku a škůdcům - např. dřevěná, zdobená, barokní kazatelna, na které byl reliéf Mojžíše s deskami zákona v rukou, v pozadí pak stany israelských a sloup se zlatým teletem.

Co nás však těší dodnes, jsou na kůru funkční a pravidelně používané varhany, které doprovázejí náš zpěv při každé Bohoslužbě.

Stůl, na kterém budete moci rozžehnout svíčky za své blízké, je právě ten stůl, u kterého papež Jan Pavel II. (dnes již svatý), při 

návštěvě Prahy v roce 1990 na Letné sloužil Bohoslužbu.

Mše svatá je sloužena každou první a třetí neděli v měsíci od 10:00, poutní slavnost ke cti patrona kostela sv. Jana Křtitele je sloužena nejbližší neděli k jeho svátku (24.6.).

Zajímavost: ve znaku obce je použit symbol misky s vodou - tedy tentýž symbol patrona hovorčovického kostela svatého Jana Křtitele a hvězda, která znamená narození.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube