28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Hovorčovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:10
Otevření kostela
Rozezněním zvonu a následně slavnostní fanfárou vás zveme k prožití společného večera.
17:10 - 18:10
Pásmo našich juniorů
Děti od školky po "ostřílené náctileté" dovedou neuvěřitelné věci. Přijďte si poslechnout a zhlédnout na vlastní oči, co si pro nás děti pod vedením svých rodičů, nebo pedagogů připravily.
18:15 - 20:15
Individuální prohlídky
Kostel Narození sv. Jana Křtitele je maličký a prostý, ale o to dává větší prostor přicházejícím. Zanechte zde svoji přímluvu, která zde bude začleněna do nejbližší bohoslužby 6.6. od 10:00. Rozsviťte svíci za své nejbližší a vzpomeňte na ně.
20:30 - 20:50
Nahlédněme pod podlahu, aneb okénko (nejen) pro historiky
Pravda, nebo pověst? Pražský purkmistr Jakub Fikar z Vratu je značně provázán s Hovorčovicemi a možná i s místním kostelem. Mgr. Petr Svatoň nám představí část historie, která se k tomuto místu váže.
21:00 - 21:30
Zpěvy z Taizé
Vnímejme radost z darů, které dostáváme a děkujme zpěvem.
21:30 - 21:55
Chvilka rozjímání
Než se rozejdeme .... Ztišení, meditace, osobní modlitba.
21:55 - 22:00
Noční zvonění
Zvonem jsme se dnes večer sezvali a hlas zvonu by nám měl rozeznít i srdce cestou do našich domovů. ...a případným opozdilcům se tím dává na vědomí, že mají pro dnešek již jen pár chvil navštívit otevřený kostel :)
22:00 - 22:30
Závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Nenechávejte děti doma, doprovodný program zajištěn!
Pro naše nejmenší máme ledacos připraveného (malování, tvůrčí dílnička, hry ...). Skauti z hovorčovického Pátého oceánu se na vás těší!
Maličkost pro každého
V kostele je připravena ošatka se svitky s citáty pro Vás.
Výstava
Výtvarnice paní Sevda Kovářová pro tento večer vyzdobila náš kostel svými obrazy. Přijďte se potěšit a načerpat inspiraci!

Informace o kostele

WWW: http://farnostodolenavoda.cz

Adresa kostela: Revoluční

GPS: 50°10'45.150"N, 14°31'7.870"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Lukavský

Návaznost na dopravu:

Bus: Praha Letňany - Neratovice, linka č. 351, výstupní zastávka Hovorčovice U kostela,

Vlak: Praha Vršovice - Mělník, výstupní zastávka Hovorčovice,

Auto: možnost parkovat pod kostelem, nebo vedle OÚ

Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele spadající tehdy pod Staroboleslavskou kapitulu, byla původně prostá stavba z posledního románského období, tedy ze13. století, což stále dosvědčuje zachovalý presbytář.

Kostel stojí na návrší nad starou návsí a již od jeho založení býval obklopen hřbitovem, jehož zeď se i se dvěma prostými kaplemi dodnes zachovala. (Hřbitov za třicetileté války zpustl a znovu byl obnoven až roku 1738.)

Kostel byl podle záznamů v roce 1392 přestavěn v gotický. V roce 1784 byla z podnětu tehdejšího  majitele F. A. Nostice provedena další oprava.

Z tohoto období pochází iluzivní malba barokního oltáře z 2. poloviny 18. století, umístěný rokokový oltářní obraz "Křtu Páně" je patrně dílem Josefa Kramolína (*1730 - +1801).

V jihozápadním rohu lodi stojí hranolovitá věž. Průčelí kostela je hladké, pouze ve věži prolomené úzkým oknem. Loď i sakristie jsou plochostropé, presbytář je sklenut křížovou klenbou s žebry klínového profilu. Ve zvonici byly v časech největší slávy dva zvony, z nichž se do dneška vlivem rekvizic dochoval pouze jediný, který je momentálně u restaurátora.

Rovněž další mobiliář podlehl věku a škůdcům - např. dřevěná, zdobená, barokní kazatelna, na které byl reliéf Mojžíše s deskami zákona v rukou, v pozadí pak stany israelských a sloup se zlatým teletem.

Co nás však těší dodnes, jsou na kůru funkční a pravidelně používané varhany, které doprovázejí náš zpěv při každé Bohoslužbě.

Stůl, na kterém budete moci rozžehnout svíčky za své blízké, je právě ten stůl, u kterého papež Jan Pavel II. (dnes již svatý), při 

návštěvě Prahy v roce 1990 na Letné sloužil Bohoslužbu.

Mše svatá je sloužena každou první a třetí neděli v měsíci od 10:00, poutní slavnost ke cti patrona kostela sv. Jana Křtitele je sloužena nejbližší neděli k jeho svátku (24.6.).

Zajímavost: ve znaku obce je použit symbol misky s vodou - tedy tentýž symbol patrona hovorčovického kostela svatého Jana Křtitele a hvězda, která znamená narození.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube