25.08.18
NOC KOSTELŮ

Hovorčovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 18:15 Otevření kostela
Místo rozeznění zvonu, který je v zotavovně, Vás uvítá fanfárou juniorský žesťový soubor.
18:15 - 19:00 Pásmo našich juniorů
Děti od školky po "ostřílené náctileté" dovedou neuvěřitelné věci. Přijďte si poslechnout a shlédnout na vlastní oči, co si pro nás pod vedením svých pedagogů připravily.
19:00 - 20:00 Individuální prohlídka
Kostel Narození sv. Jana Křtitele je maličký a prostý, ale o to dává větší prostor přicházejícím. Zanechte zde svoji přímluvu, která zde bude začleněna do nejbližší Bohoslužby 3.6. od 10:00. Rozsviťte svíci za své nejbližší a vzpomeňte na ně.
20:00 - 20:30 Zpěvy z Taizé
Vnímejme radost z darů, které dostáváme a děkujme zpěvem.
20:30 - 21:00 Ztišení na závěr
Než se rozejdeme .... Ztišení, meditace, modlitba.

Celovečerní program:

Malé občerstvení pro poutníky
Při putování od kostela ke kostelu může přijít vhod kapka vody, čaje, nebo kávy a třeba i něco malého na zub.
Nenechávejte děti doma
Pro naše nejmenší máme připravený doprovodný program (malování, tvoření, hry ... s malou odměnou)
Maličkost pro každého
Bible skýtá mnoho moudrosti, každý si bude moci část odnést s sebou.

Informace o kostele

WWW: http://farnostodolenavoda.cz

Adresa kostela: Revoluční

GPS: 50°10'45.150"N, 14°31'7.870"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Lukavský

Návaznost na dopravu:

Bus: Praha Letňany - Neratovice, linka č. 351, výstupní zastávka Hovorčovice U kostela,

Vlak: Praha Vršovice - Mělník, výstupní zastávka Hovorčovice,

Auto: možnost parkovat pod kostelem, nebo vedle OÚ

Křest Páně

Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele spadající tehdy pod Staroboleslavskou kapitulu, byla původně prostá stavba z posledního románského období, tedy ze13. století, což stále dosvědčuje zachovalý presbytář.

Kostel stojí na návrší nad starou návsí a již od jeho založení býval obklopen hřbitovem, jehož zeď se i se dvěma prostými kaplemi dodnes zachovala. (Hřbitov za třicetileté války zpustl a znovu byl obnoven až roku 1738.)

 

Kostel byl podle záznamů v roce 1392 přestavěn v gotický. V roce 1784 byla z podnětu tehdejšího  majitele F. A. Nostice provedena další oprava.

Z tohoto období pochází iluzivní malba barokního oltáře z 2. poloviny 18. století, umístěný rokokový oltářní obraz "Křtu Páně" je patrně dílem Josefa Kramolína (*1730 - +1801).

V jihozápadním rohu lodi stojí hranolovitá věž. Průčelí kostela je hladké, pouze ve věži prolomené úzkým oknem. Loď i sakristie jsou plochostropé, presbytář je sklenut křížovou klenbou s žebry klínového profilu. Ve zvonici byly v časech největší slávy dva zvony, z nichž se do dneška vlivem rekvizic dochoval pouze jediný, který je momentálně u restaurátora.

Hovorcovice_presbytar

Rovněž další mobiliář podlehl věku a škůdcům - např. dřevěná, zdobená, barokní kazatelna, na které byl reliéf Mojžíše s deskami zákona v rukou, v pozadí pak stany israelských a sloup se zlatým teletem.

Co nás však těší dodnes, jsou na kůru funkční a pravidelně používané varhany, které doprovázejí náš zpěv při každé Bohoslužbě.

Stůl, na kterém budete moci rozžehnout svíčky za své blízké, je právě ten stůl, u kterého papež Jan Pavel II. (dnes již svatý), při 

návštěvě Prahy v roce 1990 na Letné sloužil Bohoslužbu.

Mše svatá je sloužena každou první a třetí neděli v měsíci od 10:00, poutní slavnost ke cti patrona kostela sv. Jana Křtitele je sloužena nejbližší neděli k jeho svátku (24.6.).

Zajímavost: ve znaku obce je použit symbol misky s vodou - tedy tentýž symbol patrona hovorčovického kostela svatého Jana Křtitele a hvězda, která znamená narození.

VarhanyKostel od jihovýchodu

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube