28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Popovičky, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://urad.ricany.cz/farnost/

Adresa kostela: Ke Kostelu

GPS: 49°57'45.231"N, 14°35'49.160"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Paták

Návaznost na dopravu:

Z metra "C" Opatov autobusem 363

Více doprava Google

 

 

 

 

Křížová cesta - zadní strana / zadní strana, s letopočtem a věnováním IMG_1958.jpg IMG_1043.jpg

Kostel je malý, nízký a prostý. Dříve býval ještě menší. První velká přestavba se konala za faráře Horníka ve třicátých letech 18. století. V té době byla severní zeď o tři lokte prodloužena a byl z cela postaven nový presbytář. Také byla zvýšena věž. Nynější báň však byla na kostel pořízena až v roce 1884. Presbytář je obdélníkového půdorysu a má valenou klenbu s výsečemi. Po stranách jsou obdélníková okna polokruhově sklenutá. Loď má rovný strop

O založení kostela v Popovičkách se va farní kronice z roku 1713 píše toto: “ Původně chtěli osadníci založiti kostel na vrchu u Chomutovic na pozemku patřícímu jekémus majiteli z Chomutovic. Pozemek ten byl později v držení Hrampoty číslo 4 a pak v držení Dvořáka. Na vrchu tom chtěli osadníci míti kostel ke cti sv. Michala archanděla, odtud vrch ten zove se „Michálek“, v kronice dále stojí, že „kamení za dne na stavbu svezené vždy přes noc přeneseno bylo na vrch Bartolomějský v Popovičkách na kterém nyní stojí. Bylo vidno oslíčka, který kamení zmíněné přenášel na vrch Bartolomějský. Dle toho vrchu je kostel zasvěcen ke cti sv. Bartoloměje a založen byl roku 1332.“

V Popovičkách byl farní kostel již ve 14. století. Tehdy a potom až do válek husitských náleželo právo prodací arcijáhnům Pražského kraje. Po husitských válkách zanikla v Popovičkách samostatná fara. Popovičky přešly v držení nejvyššího purkrabství. V letech 1688-1694 vedl duchovní správu na purkrabských statcích Jan Václav Olomoucký, farář chrámu Matky Boží před Týnem v Praze a kanovník v Staré Boleslavi. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube