07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:00
Koncert žáků ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
18:45 - 19:30
Obrazová prezentace o budování kostel Krista Krále ve Svinově a stavebních proměnách v čase při příležitosti 95. výročí jeho posvěcení
Přednáška a obrazová prezentace o budování kostel Krista Krále ve Svinově v letech 1928-1929 a o jeho následných proměnách.
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela s výstupem do věže

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsvinov.cz

Adresa kostela: Bílovecká 548

GPS: 49°48'56.841"N, 18°11'46.647"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Larisch

Osada Svinov, o níž je první zmínka v roce 1265, patřila jako "zboží", tedy majetek, klášteru Velehradskému. Dá se proto předpokládat, že tehdejší osadníci byli již katolíky. Podrobnější údaje o náboženských poměrech v dalších stoletích zůstaly zaváty nánosem času minulosti.  Obec  Svinov  však  byla i v pozdějších dobách převážně katolická. Téměř do konce 18.století patřila do působnosti fary v Klimkovicích. V r. 1783 byla větší část Svinova přifařena k Porubě, kde se bohoslužeb zúčastňovali i svinovští věřící. Teprve kolem r. 1800 byla ve Svinově postavena kaple sv. Jana a Pavla.    O stavbě vlastního kostela se začalo uvažovat již na počátku 20.století, kdy 23. dubna 1911 vznikla Kostelní jednota sv. Jana a Pavla. V důsledku válečného konfliktu v letech 1914 - 1918 bylo toto úsilí zabrzděno. Teprve po nástupu nového porubského kaplana P.Ladislava Kubíčka v roce 1922 a především jeho zvolením místopředsedou Kostelní jednoty dostala snaha o postavení kostela reálné obrysy. Mladý kněz byl spiritus movens veškerého úsilí.

Stavba kostela byla zahájena na počátku roku 1928. V neděli 6. května tohoto roku odpoledne už při rozestavěných zdech se konala slavnost svěcení základního kamene. Stavba kostela byla dokončena v roce 1929, v sobotu 23. června tohoto roku byl kostel vysvěcen na titul Krista Krále. Byl to první kostel v tehdejším Československu, který nesl toto mimořádné zasvěcení.

Farnost  byla  ve Svinově  oficiálně zřízena 1. prosince 1931 a jako administrátor ji  spravoval P.ThDr. Ladislav Kubíček. Farářem byl jmenován 23. března 1932.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube