07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jílové u Prahy, kostel CČSH

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Individuální prohlídky kostela s výkladem, možnost výstupu na věž.
Prohlídka sakristie, kůru s kolumbáriem. Ukázka liturgických oděvů duchovních naší církve.
17:05 - 20:20
Možnost zapálení svíčky s osobní prosbou a modlitbou.
18:00 - 19:20
Koncert dětí ze ZUŠ Vrané nad Vltavou (odloučené pracoviště Jílové u Prahy)
19:20 - 20:20
Posezení na farní zahradě, možnost osobních rozohovorů.
Pokud by počasí nedovolovalo, možnost posezení v tzv. "biblickém sálku".
20:30 - 22:00
Společný táborák s římskokatolickou farností.
Táborák proběhne na zahradě římskokatolického kostela na náměstí (dle počasí). Zahraje kapela Zlaté osady. Program je v součinnosti s římskokatolickou farností navržen tak, aby návštěvníci mohli navštívit programy obou kostelů.

Informace o kostele

Adresa kostela: Husova 302

GPS: 49°53'46.018"N, 14°29'25.706"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslava Zítová

Návaznost na dopravu:

PID: autobus č. 332, 362 (od stanice metra Budějovická) - zastávka Jílové u Prahy, náměstí.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2024)

Ne
17:00 celý rok, 1x za 14 dní, sudý týden (tento týden je lichý), 2. a 4. neděle v měsíci, od 1. 7. 2024 každá 1. a 3. neděle v měsíci

Samostatná náboženská obec byla ustavena v r. 1923. Díky faráři J. Mrkusovi získala obec v r. 1931 pozemek na stavbu sboru, vlastní stavba začala o čtyři roky později podle plánu tehdy 24 letého Antonína Budila z Krhanic. V červnu 1936 byl kostel posvěcen a slavnostně otevřen za účasti patriarcha dr. G. A. Procházky. - Interiér kostela je velice jednoduchý, bez cenných obrazů a soch, na zahradě je 27 m hluboká studna. Z věže kostela je krásný pohled na Jílové a okolí. Od r. 1972 zde působil 50 let farář L. Polinský, nyní zde slouží jeho dcera Miroslava Zítová. Kostel je otevřen i ke konání kulturních akcí, koncertů apod.

Adresa: Husova 302, 254 01 Jílové u Prahy

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube