07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jílové u Prahy, kostel sv. Vojtěcha

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Mše sv. s komentářem
Mše sv. s krátkými vysvětlujícími komentáři
18:00 - 19:30
Individuální volná prohlídka kostela
Příležitost k volné prohlídce kostela - a možností ochutnávky mešních vín.
19:30 - 20:00
Prohlídka kostela s výkladem a ochutnávkou mešních vín
19:30 - 20:30
Dílnička pro děti
Výtvarné tvoření, fotbálek...
20:00 - 20:30
Ztišení, meditace s písněmi Taizé
20:30 - 22:00
Táborák se Zlatými Osadami
Posezení, popovídání, zazpívání si u táboráku, vše s ohledem na počasí. Doprovází skupina Zlaté Osady. Táborák je společnou akcí katolické a husitské farnosti v Jílovém (https://www.nockostelu.cz/kostel/3388/)

Celovečerní program:

Zveme Vás na program do Husitského kostela
Navštivte také kostel CČSH v Jílovém! https://www.nockostelu.cz/kostel/3388/
Pošta do nebe
Možnost napsat svou prosbu a vhodit do džbánu, prosby budou (hromadně jako celek) předloženy při nedělní mši svaté.
Výstava Iluminované rukopisy
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vrané, odloučené pracoviště Jílové u Prahy

Informace o kostele

WWW: http://jiloveuprahy.farnost.cz

Adresa kostela: Masarykovo náměstí

GPS: 49°53'38.129"N, 14°29'35.552"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Veronika Olšovcová

Návaznost na dopravu:

Praha a PID:

bus 332, 362 (vyjíždí od stanice metra C - Budějovická) - zastávka Jílové u Prahy, náměstí

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.03.2024)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden

Délka kostela je přibližně 40m, největší šířka 12m. Presbytář je gotický. Mezi ním a lodí je čtvercový chór, nad kterým je postavena věž. Oratoř na severní straně chóru je renesanční přístavek ze 16. století. Loď kostela je jednoduchá stavba s rovným stropem, na jižní straně je kaple sv. Anny s podzemní kryptou.

Roku 1630 zakoupil zástupce nejvyššího mincmistra Království Českého Štěpán Beník z Petrsdorfu skládací křídlovou archu (gotický oltář) z roku 1485 ze zrušeného kostela sv. Václava Na Zderaze. Jeden z obrazů v kostele (obraz Bolestné Panny Marie) namaloval pravděpodobně významný český umělec Petr Brandl.

V průběhu 17. a 18. století byl kostel několikrát opravován a barokizován. K jižnímu boku byla přistavěna kaple sv. Anny, v roce 1791 byla opravena věž, jenž byla zakončena zlatou bání.

Zajímavostí kostela je, že věž stojí mezi kněžištěm a lodí. Díky této architektonické zajímavosti a krásnému gotickému oltáři zde v roce 1983 natáčel režisér Miloš Forman několik scén pro film Amadeus.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube