02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Líšnice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:20
Vystoupení pěveckého sborečku ZŠ a MŠ Líšnice
Vystoupení pěveckého sborečku ZŠ a MŠ Líšnice
17:00 - 20:00
Každý je vítán
Kostel otevřen k prohlídce, setkání a rozhovoru s přítomnými farníky, osobní meditaci či modlitbě
18:00 - 18:30
Vystoupení Hvozdnického pěveckého sboru pod vedením Veroniky Kopecké
Hvozdnický pěvecký sbor pod vedením Veroniky Kopecké zazpívá spirituály a duchovní písně
18:30 - 19:30
Ochutnávka mešních vín
řízená degustace s krátkou přednáškou o víně od laického degustátora Davida Horyny

Informace o kostele

WWW: http://farnost.mnisek.cz

GPS: 49°53'20.260"N, 14°19'4.141"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Sedláková Hůlová

Původně dřevěný, gotický farní kostel, zmiňován v r. 1369, byl, za opata zbraslavského kláštera Tomáše Budecia (1716-1738), nahrazen jednolodním kamenným kostelem v prostém barokním slohu s obdélníkovým presbytářem, za kterým je věž se sakristií v přízemí. Věž měla původně cibulovitou báň. Po požáru, který vznikl úderem blesku v r. 1883, byla v témže roce  opravena a nahrazena dnešní stanovou. Zároveň byly na věž umístěny nové zvony z dílny pražského zvonaře Josefa Diepoldta, které nahradily staré, požárem roztavené. V roce 1917 byly za 1. světové války zvony zrekvírovány, v r. 1924 nahrazeny novými. Za 2. světové války byly zvony znovu zrekvírovány. Dnes má kostel opět 3 zvony.

Hlavní oltář s obrazem Všech svatých je z doby okolo r. 1750, přemalovaný v r. 1843. Na bočním oltáři je reliéf Panny Marie s Ježíškem (napodobenina zbraslavského obrazu). Dále je v kostele oltář  sv. Anny, rovněž z poloviny 18. století a starší oltář sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století. Křtitelnice je z roku 1714. Varhany z dílny Josefa Hubičky byly do kostela umístěny v roce 1900. V roce 2017 prošly generální rekonstrukcí. V roce 1911 financoval opravu kostela majitel zbraslavského panství Cyril Bartoň z Dobenína a opravu v 90. letech 20. století potomek rodu Bartoňů, který žil v USA. Koncem 90.let byly na věž také umístěny obnovené hodiny, kterým 4. listopadu 2001 požehnal Miloslav kardinál Vlk.                                                            

V současné době patří kostel Všech svatých v Líšnici u Prahy k Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli od 10:30 hod a na významné církevní svátky. Tradici má například průvod obcí na svátek Božího těla.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube