10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Úhonice, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela a kůru, zaměření na historii - dále v 18, 19, 20 a 21hodin
Kostel si můžete prohlédnout bez průvodce, ale můžete se také nechat provést a dozvědět se mnoho zajímavých informací z historie i současnosti kostela a farnosti.
17:00 - 22:00
Ukázky krátkých varhanních skladeb - v průběhu večera
Kostelem budou znít krásné tóny varhan, které se budou střídat s tichou chvílí pro modlitbu.
17:00 - 22:00
Výtvarná dílna pro děti před kostelem, v průběhu celého odpoledne
Každý si může namalovat a odnést domů svůj vlastní obraz kostela.
17:00 - 22:00
Možnost zapálení svíček za své blízké a za lidi trpící válkou (modlitba za Ukrajinu), v kostele budou připraveny svíčky ze včelího vosku
V kostele budou připravené svíce ze včelího vosku pro symbolické zapálení za lidi, které předkládáme Bohu.
17:00 - 22:00
Zábavná procházka kostelem pro děti- jednoduché úkoly provedou děti kostelem (drobné odměny)
Jednoduché úkoly provedou děti kostelem, nebude chybět ani malá odměna
17:00 - 22:00
Lahodné občerstvení-připravena bude káva, čaj, sladké i slané domácí dobroty
Připravena bude dobrá káva, čaj, sladké i slané domácí dobroty
17:00 - 22:00
V kostele bude malá výstava k Roku rodiny
17:00 - 22:00
Možnost vystoupat na věž
na věži lze samostatně rozeznít zvon a shlédnout stroj věžních hodin
17:00 - 22:00
Ve 22 hodin bude závěrečná modlitba a tichá meditace
17:30 - 22:00
Komentovaná prohlídka kostela a kůru, současnost - dále v 18.30, 19,30, 20,30 a 21,30
Kostel si můžete prohlédnout bez průvodce, ale můžete se také nechat provést a dozvědět se mnoho zajímavých informací z historie i současnosti kostela a farnosti.

Informace o kostele

WWW: https://kosteluhonice.estranky.cz

Adresa kostela: U kostela

GPS: 50°2'29.450"N, 14°11'7.397"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Barbora Nývltová

Návaznost na dopravu:

Do obce jezdí pravidelná autobusová linka č. 307: Praha Zličín (metro B) - Unhošť.

Farní kostel Zvěstování Panně Marii v Úhonicích Místo premonstrátské spirituality, vzdělanosti a kultury Král Vladislav II. (1110-1174) spolu s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem stáli v čtyřicátých letech 12.století (1143) u příchodu premonstrátů do Čech a u založení kláštera na Strahově. Právě se Strahovským klášterem Premonstrátských řeholních kanovníků je od svého počátku spojen nejen hospodářský rozvoj, ale i duchovní a kulturní život a vzdělání v obci Úhonice. Farní kostel Zvěstování Panně Marii je zdáli viditelnou dominantou obce Úhonice.

Stavba je svým průčelím orientována na františkánský klášter v Hájku, se kterým tak vytváří duchovní jednotu. Kostel byl vybudován v novorománském stavebním stylu v letech 1896-98 dle plánů předního architekta sakrálních staveb Eduarda Sochora (1862-1947). Dle jeho návrhu je také vytvořeno vnitřní vybavení chrámu. Tato stavba nahradila starý gotický kostel z roku 1615. Podle jeho návrhu je také vytvořeno vnitřní vybavení chrámu - výjimku tvoří soudobé vybavení liturgického prostoru od německého umělce Egina Weinerta (1920 – 2012).  

Vedle kostela je zachovaná barokní hřbitovní kaple z roku 1799 a výklenková kaplička patrona hasičů, kovářů, hutníků, kominíků, pekařů a hrnčířů sv. Floriana.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2021
Noc kostelů 2021
Úhonice, kostel Zvěstování Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube