10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 22:00
Pletení růženců v kapli sv. Zdislavy
19:15 - 20:00
Společné hraní na hudební nástroje
Skladby Marta Kubišová *Nechte zvony* znít a Beethowen *Oda na radost*, stojan a nástroj s sebou, skladby si trochu nacvičte předem.
20:00 - 20:30
Varhanní koncert - Petr Chaloupský
http://chaloupsky.op.cz/1-koncert/jilji_nockostelu2022.pdf
20:30 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela
Sraz zájemců v ambitu kláštera (přístup přes kostel). Prohlídka kostela, ambitu a barokního refektáře.
21:30 - 22:30
Komentovaná prohlídka kostela
Sraz zájemců ve dvoře kláštera (přístup přes kostel). Prohlídka kostela, ambitu a barokního refektáře.

Informace o kostele

WWW: http://praha.op.cz

Adresa kostela: Husova

GPS: 50°5'6.090"N, 14°25'7.291"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lenka Hoffmannová

Návaznost na dopravu:

 

 

Metro A – stanice Staroměstská, Můstek Metro B – stanice Národní třída, Můstek

 

 

Kostel sv. Jiljí je klášterní kostel, ve kterém slouží a modlí se bratři dominikáni. Naše farnost se nachází uprostřed města, kde nebydlí mnoho lidí, ale je místem, kde se shromažďují lidé nejrůznějšího původu, kterým se zde líbí a kteří to tu mají rádi. Naše farnost se také zvláštním způsobem věnuje přípravě lidí na křest, na přijetí biřmování v dospělém věku či přípravu snoubenců. Společenství kolem kostela sv. Jiljí není velké, ale je srdečné.

   

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube