24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 24. května 2019

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://praha.op.cz

Adresa kostela: Husova

GPS: 50°5'6.090"N, 14°25'7.291"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Cyril Molnár OP

Návaznost na dopravu:

 

 

Metro A – stanice Staroměstská, Můstek
Metro B – stanice Národní třída, Můstek

 

 

 

Výstavbu této unikátní pražské památky, jímž je kostel Sv. Jiljí, započal biskup Jan IV. z Dražic a pokračoval Arnošt z Pardubic. Celá stavba byla koncipována jako vysoká trojlodní síň, pro účely kapituly, která tu nahradila řád německých rytířů, sídlících již předtím od r.1238 u staršího románského kostelíka. Kostel svatého Jiljí v Praze byl vysvěcen 4. května 1371. Významným kazatelem v pražském kostele sv. Jiljí byl Jan Milíč z Kroměříže, český náboženský myslitel a jeden z významných představitelů předhusitské reformace, který zde kázal česky již od roku 1364. Členem kapituly zde pravděpodobně byl i sv. Jan Nepomucký, generální vikář pražské arcidiecéze a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů. Předpokládá se, že v kostele sv. Jiljí působil letech 1387-1388. Roku 1420 zanikla kapitula a kostel připadl utrakvistům. V roce 1626 byl darován řádu dominikánů. Kostel svatého Jiljí je vyhledávanou pražskou památkou, vyniká překrásnou gotickou architekturou s barokně upraveným interiérem. Kostel a klášter sv. Jiljí v Praze je také kulturním a vzdělávacím centrem. Probíhají zde koncerty vážné a duchovní hudby, řada přednášek, besedy a výstavy. Byl také místem, kde Miloš Forman natočil scény svého slavného filmu Amadeus.

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube