25.08.18
NOC KOSTELŮ

Praha 8 - Bohnice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:00 - 17:00 Plnič kbelíků. Hra pro děti na motivy knihy Have you filled a bucket today? (Carol McCloudová)
16:00 - 18:00 Co se skrývá v kostele? Program pro děti i dospělé v kostele a okolí.
18:00 - 19:00 Mše svatá s májovou pobožností
19:00 - 20:00 Individuální prohlídka kostela, videoprojekce - Bohnice slaví 860 let
19:00 - 23:00 Starobohnická kavárnička u sv. Petra a Pavla
Občerstení před kostelem.
20:00 - 20:30 Varhanní půlhodinka, účinkuje Vladimír Jelínek
20:30 - 21:00 Individuální prohlídka kostela, videoprojekce - Bohnice slaví 860 let
21:00 - 21:30 Noční komentovaná prohlídka kostela
Co je to autentika? Proč se posvícení ve Starých Bohnicích slaví v květnu a ne na podzim? Kde je původní vchod a jak se našel? To všechno a ještě více se dozvíte na prohlídce kostela.
21:30 - 22:00 Individuální prohlídka kostela, videoprojekce - Bohnice slaví 860 let
22:00 - 22:45 T'N'T - koncert spirituálů a gospelů pro dva hlasy a dvě duše
Duo T'N'T (Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček) tvoří výbušnou hudební směs. Jejich hudba sahá ke kořenům blues, gospelu, rock'n'rollu, country, a bluegrassu spolu s prvky šansonu i folku. Díky jejich energii si je s žádnou jinou dvojicí nespletete.
22:45 - 23:00 Závěrečná modlitba, zakončení večera
Modlitba se zpěvy za návštěvníky Noci kostelů. Vždy je za co děkovat a prosit. Přijďte se modlit s námi.

Celovečerní program:

Pošta do nebe
V průběhu celého večera bude možné předložit do připravené nádobky své prosby, za které se budeme na konci Noci kostelů společně modlit.
Boží slovo pro tebe - vylosujte si svůj úryvek z Bible
Bohnice slaví 860 let. Výstava historických fotografií Bohnic a okolí.
V roce 2018 Bohnice slaví 860 od posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. (30. května 1158). Z té doby se zachovala se tzv. autentika - zakládací listina kostela. Je uložena v archivu hl. města Prahy a je prohlášena za kulturní památku.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbohnice.cz

Adresa kostela: Bohnická

GPS: 50°8'3.790"N, 14°24'57.489"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Renáta Molová

 

První historickou zprávou kostele sv. Petra a Pavla je v originále dochovaná pergamenová listina, tzv. autentika, dnes v Archivu hl. města Prahy, 

ve které pražsky biskup Daniel potvrzuje, že 30. května 1158 vložil do oltářního kamene ostatky svatých jako důkaz o vykonaném svěcení, připojuje jména krále Vladislava a královny Judity a jako zakladatele kostela uvádí vyšehradského probošta Gervasia. Kostel byl původně jednolodní obdélnou stavbou s půlkruhovou apsidou na východní straně. Stavěn byl z opukových pravidelně přitesaných kvádrů, kladených do pravidelných řad, jak bylo tehdy zvykem. Roku 1805 byl kostel z 12. století přestavěn ve stylu doznívajícího baroka do dnešní podoby, přičemž bylo částečně použito původního zdiva. Toto zdivo po obou stranách lodi bylo před několika lety pod omítkou objeveno a ponecháno odkryto na ukázku a k obdivu všech návštěvníků. 

Pozoruhodná je úprava vnitřního prostoru kostela, provedená v polovině 20. století arch. Františkem Kotrbou a jeho ženou, akad. malířkou Vilmou Vrbovou, od níž je v kostele i moderně pojatá křížová cesta, malby na svatostánku a mnohé jiné. Historické s moderním je v interiéru bohnického kostela vkusně skloubeno v zdařilý, naprosto harmonický celek. 

 

 

 

Ve farnosti pořádáme od roku 2008 pravidelné koncerty každého osmého dne v měsíci  - Kulturní Osmičky a modlitby se zpěvy z Taizé. 

 

Farnost Bohnice na Facebooku 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube