25.08.18
NOC KOSTELŮ

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:30 - 19:55 Koncert klasické hudby
Alžběta Korčáková – zpěv, Adam Němec – varhany
19:00 - 20:00 Přednáška: „České nebe": PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. - Historický ústav AV ČR
Kdo patří mezi české světce? Jak žili a jak se poznají?
19:00 - 22:00 Program pro děti: poznávací hra pro maličké i velké děti „Kostel – místo i pro Tebe“ s velkým polystyrénovým kostelem.
Co je kostel? Proč se staví a co se v něm nachází? Můžete si vyrobit a odnést papírový model kostela. V případě hezkého počasí se program odehrává v přilehlé zahradě. Při nepříznivém počasí bude program uzpůsoben do vnitřních prostor.
20:00 - 20:20 Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ
20:20 - 21:05 Komentovaná prohlídka kostela s důrazem na české světce
Co je kostel a co v něm mohu dělat? Proč se staví a co se v něm nachází?
21:05 - 21:20 Komentovaná prohlídka varhan i kůru: Emanuel Vittek
21:20 - 22:20 Přednáška: „České nebe": PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. - Historický ústav AV ČR
Kdo patří mezi české světce? Jak žili a jak se poznají?
22:20 - 22:40 Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ
22:40 - 23:25 Komentovaná prohlídka kostela s důrazem na české světce
Co je kostel a co v něm mohu dělat? Proč se staví a co se v něm nachází?
23:25 - 23:40 Komentovaná prohlídka varhan i kůru: Emanuel Vittek

Celovečerní program:

Modlitba!? Co to je?
Můžeme se společně modlit za to, na čem Vám záleží. Můžete si připomenout texty modliteb a některé si i odnést s sebou.
Možnost rozhovoru
V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou Vám k dispozici, aby zodpověděli dotazy, případně hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.
Možnost svátosti smíření (zpovědi)
K čemu se to používá?
Výstava předmětů, jež se používají v kostele.

Informace o kostele

WWW: http://kostelignac.cz

Adresa kostela: Karlovo nám.

GPS: 50°4'31.842"N, 14°25'15.705"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tereza Novotná

Návaznost na dopravu:

metro B - stanice Karlovo náměstí

tram 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 - zastávka Karlovo náměstí

 

Vchod do kostela z Karlova náměstí

Karlovo náměstí, Praha 2

Kostel svatého Ignáce z Loyoly je mohutná raně barokní stavba z let 1658 až 1670. Je vybudován podle návrhu Carla Luraga. Portikus je dílem Pavla Ignáce Bayera, který postavil i kostelní věž. Bohaté barokní a rokokové vnitřní zařízení pochází převážně z doby kolem roku 1770. Vedle kostela stojí rozlehlá budova bývalé jezuitské koleje, dnes nemocnice. Obě budovy již jezuitskému řádu nepatří, kostel však jezuité mají ve správě. Jezuitská komunita sídlí v rezidenci za kostelem v Ječné ulici.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube