24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE

Program Noci kostelů 24. května 2019

16:30 - 19:30
Sousedský piknik & grilování, turnaj ve fotbálku
Sousedské setkání s piknikem, grilováním, improvizovaným turnajem ve fotbálku a deskovými hrami. Program proběhne u multifunkčního hřiště v Tulské ulici.
17:00 - 17:30
La Škola
Hudební dílna pro děti i dospělé + koncert
20:00 - 20:45
Jaromír František Palme řečený Fumas obrazem a hudbou
Vernisáž obrazů a ilustrací doprovázená zpěvem a hrou na kytaru
21:00 - 21:30
Čtení básní Jana Škroba ze sbírky Reál
21:30 - 22:00
Závěrečné slovo z Parabible
Na závěr se možná dáme do zpěvu, určitě však do čtení Parabible a nakonec i do večerní modlitby.

Informace o kostele

WWW: http://vrsovice.evangnet.cz/

Adresa kostela: Tulská 14/1

GPS: 50°4'24.520"N, 14°28'27.379"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Vokatý

Návaznost na dopravu:

bus 101, 124, 136, 139, 150, 175, 213 – zastávka Bělocerkevská tram 4, 7, 22, 24, 55, 57, 59 – zastávka Kubánské náměstí

Sbor vznikl v roce 1951 vyčleněním ze sboru vinohradského, osamostatněním kazatelské stanice založené v roce 1941. Před Vánoci 1995 sbor opouští po 44 letech svou modlitebnu v Černomořské ulici a pouští se - za pomoci církve i Pražského magistrátu - do nákladných stavebních úprav v druhém suterénu v Tulské ulici. Prostory původně sloužily jako protiletecký kryt. Modlitebna sboru je moderně upravena podle projektu ing.arch. Hany Seho-Münzové za výtvarného spolupůsobení akad. Malíře Miroslava Rady i jeho synů Ondřeje a Vojtěcha. Interiér modpitebny

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube