24.05.19
NOC KOSTELŮ

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:45
Mše svatá za město a návštěvníky Noci kostelů
19:00 - 19:05
Úvodní slovo P. Miroslava Šimáčka
19:05 - 19:45
Lužanská mše od Antonína Dvořáka
Koncertní provedení Lužanské mše Antonína Dvořáka v nastudování Sboru pro duchovní hudbu za hudebního doprovodu Oleny Janočkové.
20:00 - 20:30
O zaniklém kostele sv. Materny
Přednáška Mgr. Václava Houfka, ředitele Muzea města Ústí nad Labem, o zaniklém kostele sv. Materny.
20:30 - 21:00
Večerní zpívání
Pěvecké vystoupení Ústeckého pěveckého sboru pod vedením Jiřího Magasanika.
21:00 - 23:15
Soutěž pro děti
21:00 - 21:15
O zařízení kostela
Co je co? Kdy a k čemu se to používá? Povídání o jednotlivých prvcích interiéru kostela.
21:15 - 23:15
Možnost prohlídky kostela a kůru
21:15 - 23:15
Prezentace aktivit a událostí z života farnosti
Fotografie a další informace ze života farnosti
23:15 - 00:00
Modlitba za město se zpěvy z Taizé
Eucharistická adorace, zpěvy z Taizé, předkládání proseb návštěvníků Noci kostelů Bohu

Celovečerní program:

Možnost rozhovoru s duchovními
Výstava k 700. výročí jmenování prvního faráře arciděkanství Ústí nad Labem
Panelová výstava přibližuje sedmi set letou historii arciděkanství v Ústí nad Labem.
Psaní proseb pro závěrečnou modlitbu
Možnost napsat úmysly, za které se společně budeme v závěru dne modlit.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-usti.cz

Adresa kostela: Bílinská

GPS: Loc: 50°39'32.567"N, 14°2'25.309"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Novák

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu je možné přijít z vlakového hlavního nádraží ulicí Hradiště, kolem kostela sv. Vojtěcha (asi 5 min.). Z autobusové zastávky Malá Hradební se dostanete ke kostelu prúchodem nákupního centra Forum (asi 1 min.)

Nejblížší zastávky MHD: Malá hradební (asi 1min.) a Mírové nám. (asi 2 min.).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.05.2019)

Ne
9:00 celý rok, každý týden, (4. neděle v měsíci - latinská mše sv.)
10:30 celý rok, každý týden, (3. neděle v měsíci ve školním roce - mše sv. pro děti)
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
8:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

 

 

Římskokatolický arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v centru města nedaleko Mírového náměstí. Od nedávna jej obklopuje obchodní centrum Forum, přesto jeho šikmá věž zůstává jednou z dominant města. Původní románskou stavbu nahradilo gotické trojlodí z přelomu 15. a 16. stol. s osmibokou schodišťovou vížkou v jeho severozápadním rohu. Dnešní novogotická podoba pochází z konce 19. stol. Nejcennějším prvkem vnitřního zařízení je pozdně gotický křídlový oltář. Při bombardování r. 1945 byl kostel silně poškozen a jeho věž se vychýlila asi o 2 m, čímž se stala nejšikmější věží střední Evropy.

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube