07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-usti.cz

Adresa kostela: Bílinská

GPS: Loc: 50°39'32.567"N, 14°2'25.309"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Marcela Novotná

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu je možné přijít z vlakového hlavního nádraží ulicí Hradiště, dále kolem kostela sv. Vojtěcha a podél nákupního centra Forum (asi 5 min.).

Z autobusové zastávky Malá Hradební se dostanete ke kostelu průchodem nákupního centra Forum (asi 1 min.).

Nejbližší zastávky MHD: Malá Hradební (asi 1min.) a Mírové nám. (asi 2 min.).

Římskokatolický arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v centru města nedaleko Mírového náměstí. Od nedávna jej obklopuje obchodní centrum Forum, přesto jeho šikmá věž zůstává jednou z výrazných dominant města. Původní románskou stavbu nahradilo gotické trojlodí z přelomu 15. a 16. stol. s osmibokou schodišťovou vížkou v jeho severozápadním rohu. Dnešní novogotická podoba pochází z konce 19. stol. Nejcennějším prvkem vnitřního zařízení je pozdně gotický křídlový oltář. Při bombardování v roce 1945 byl kostel silně poškozen a jeho věž se vychýlila asi o 2 m, čímž se stala nejšikmější věží střední Evropy.

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube