10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pavlíkov-Skřivaň, kostel sv. Štěpána

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 22:00
Kostel otevřen k prohlídce, rozjímání, motlitbě.
V kostele je možné prohlédnout si expozici o jeho historii. Kostelní zahrada zve k odpočinku, k posezení.

Informace o kostele

GPS: 50°1'22.616"N, 13°45'53.266"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Šindelková

Kostel sv. Štěpána se samostatně stojící zvonicí byl vybudován na návrší ve střední části vsi v sousedství tvrze. Jeho existence je doložena v polovině 14. století, tehdy byl snad dřevěný. Zděnou jednolodní orientovanou stavbu, jež bývala obklopena hřbitovem obehnaným ohradní zdí, vybudovali na sklonku 16. století Renšperkové, Jan a Ferdinand. Kostel byl vystavěn v renesančním slohu a byl vznosně zastřešen. Stavebně historická hodnota objektu i jeho původní vnitřní vybavení výrazně převyšuje úroveň sakrálních památek v okolí. Ke krátké lodi přiléhá oboustranně odsazený presbytář, který uzavírá polygonálně 5 boků pravidelného osmistěnu. Za presbytářem byla později připojena raně barokní kruhová sakristie, vystavěná nad podzemní kryptou Renšperků. Vnější fasády byly vybaveny sgrafitovou výzdobou završenou vlysem s ornamentálním dekorem. Podobně náročná byla i vnitřní výmalba, stěny byly vyzdobeny rozvilinovými rostlinnými motivy. Vysoce ceněnou a originálně dochovanou součástí stavby je komplet 11 okenních výplní s dřevěnými profilovanými masivními rámy opatřenými vitrajovými výplněmi ze skleněných pravidelných přířezů, tvaru spojovaných mezikruží, zasazených do olova. Součástí neobvyklé, originální okenní výbavy byly ručně esovitě splétané drátěné sítě zavěšené na vnější straně okenních rámů.

Nejbližší Noc kostelů:

Křivoklát, kostel sv. Petra – 12,6 km

Lužná, Husův sbor – 12,8 km

Zbečno, kostel sv. Martina – 16,9 km

Nové Strašecí, Husův sbor – 19,9 km

Nové Strašecí, kostel Narození Panny Marie – 20,2 km

Čistá, kostel sv. Václava – 21,0 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube