28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pavlíkov-Skřivaň, kostel sv. Štěpána

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

GPS: 50°1'22.616"N, 13°45'53.266"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Šindelková

Kostel sv. Štěpána se samostatně stojící zvonicí byl vybudován na návrší ve střední části vsi v sousedství tvrze. Jeho existence je doložena v polovině 14. století, tehdy byl snad dřevěný. Zděnou jednolodní orientovanou stavbu, jež bývala obklopena hřbitovem obehnaným ohradní zdí, vybudovali na sklonku 16. století Renšperkové, Jan a Ferdinand. Kostel byl vystavěn v renesančním slohu, původně byl vznosně zastřešen. Stavebně historická hodnota objektu i jeho původní vnitřní vybavení výrazně převyšuje úroveň sakrálních památek v okolí. Ke krátké lodi přiléhá oboustranně odsazený presbytář, který uzavírá polygonálně 5 boků pravidelného osmistěnu. Za presbytářem byla později připojena raně barokní kruhová sakristie, vystavěná nad podzemní kryptou Renšperků. Vnější fasády byly původně vybaveny sgrafitovou výzdobou završenou vlysem s ornamentálním dekorem. Podobně náročná byla i vnitřní výmalba, stěny byly vyzdobeny rozvilinovými rostlinnými motivy.

Nejbližší Noc kostelů:

Lužná, Husův sbor – 12,8 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube