07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Starkoč, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
BRASS ANSÁBL GB - žesťový soubor
18:00 - 19:00
Ticho kostela promlouvá
příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci

Informace o kostele

Východně od návsi stojí na nápadném vršku barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie obklopený hřbitovem. Monumentální sakrální stavba je vidět zdaleka a působí takřka pohádkovým dojmem. Tento barokní neorientovaný jednolodní objekt s mohutnou hranolovitou věží byl postaven roku 1738 na místě staršího gotického kostela. Nároží jsou zaoblená, na severní straně stojí sakristie. Vnitřek objektu je tzv. plochostropý. Jak bylo prokázáno, hlavní oltář i ostatní vybavení pocházejí z 18. století. Přestože rekonstrukce stavby proběhla v letech 1875 – 1876, po necelých 40 letech se začaly objevovat nové trhliny v základových zdech. Další obnova proběhla v roce 1936, od té doby však kostel značně zchátral. I když se v roce 2003 podařilo u objektu položit novou střešní krytinu, jeho stav je neutěšený a volá po co nejrychlejším zásahu a celkové rekonstrukci. Jinak si ho brzy připíšeme k zhrouceným sakrálním stavbám. Objekt momentálně nemá strop, pouze trámy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube