24.05.19
NOC KOSTELŮ

Kostelní Lhota, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

20:00 - 23:45
Individuální prohlídka
Kostel bude otevřen od 20:00 pro individuální prohlídku a případné dotazy s možností navštívit kůr.
22:00 - 23:00
Pečení hostií
Pečení hostií. Kolik lidí to v životě zkusilo? Velmi málo, pečení hostií bylo vždy výsadou řádových sestřiček. K tomu budeme používat původní, 200 let staré kleště. Kromě hostií si budete moci opéci i buřty :)
23:00 - 23:30
Koncert
Noční koncert
23:30 - 23:45
Požehnání
Požehnání Otce Petra do dalších dnů.

Celovečerní program:

I v dnešní době se dějí zázraky - oprava kostela v Kostelní Lhotě.
Kostel bude otevřen pro individuální prohlídku a dotazy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-podebrady.cz

GPS: 50°7'46.273"N, 15°1'54.838"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Rene Padera

Spolu s farou a školou je katolický kostel součástí nejstaršího historického středu obce. Je zasvěcen svátku Nanebevzetí Panny Marie a podle liturgického kalendáře připadá poutní slavnost kostela na den 15. srpna. Kostel dal naší obci název, jelikož byl postaven při jejím založení v roce 1354. Dne 17. dubna 1813 na Bílou Sobotu vypukl v Kostelní Lhotě požár. Vyhořelo 32 čísel včetně kostela. V letech 1815 až 1817 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu stavitelem J. Braunem. Dne 18. prosince 1817 byl vysvěcen. Letos budeme slavit 200let od přestavby kostela Velká vnitřní oprava proběhla v roce 1901. V roce 1906 byly nové varhany dodány firmou Rejna a Černý. Za první světové války byla provedena rekvisice kostelních zvonů (r.1917) a cínových píšťal varhan (r.1918). V roce 1925 farníci uspořádali sbírku na zakoupení nových zvonů. Jejich vysvěcení konáno bylo 1. června na Pondělí Svatodušní. Menší zvon byl zasvěcen P. Marii, větší sv. Václavu. Stejný osud, jako za světové války první, potkal zvony ve druhé světové válce. Sejmuty a odvezeny byly dne 26. března 1942. V roce 1945 podána žádost o navrácení dvou kostelních zvonů a v roce 1950 projednána jejich repatriace. V neděli dne 22. dubna 1945 hloubkoví letci zaútočili na projíždějící německou kolonu. Kostel byl dvakrát zasažen a jedna střela zabila při bohoslužbě v lavici klečící Aloisii Sekavcovou. V letech 1966-69 se opravily střechy kostela a fary. V roce 1971 byl pořízen další oltář. Posvěcen byl v listopadu o posvícení. V letech 1993 až 2002 došlo k několika pokusům a k dokonanému vloupání do kostela. Všechny cenné věci a obrazy z kostela byly pak bezpečně uloženy na poděbradském proboštství. Do kostela jsou přiváženy pouze při výjimečných slavnostních událostech farnosti a obce.

V roce 2004 k výročí 650 let obce byla vyrobena plaketa s reliéfem kostela, vydán aršík známek s kostelem ve znaku obce a malířka Adéla Straková namalovala obraz kostela. Dne 18. června sloužil mši v kostele královéhradecký arcibiskup Dominik Duka.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube