28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Velké Pavlovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:30 - 17:55
Růžencová pobožnost (v kostele)
v květnu se spojujeme s Pannou Marií
18:00 - 18:40
Mše svatá za ekologické obrácení (v kostele)
s dětským hudebním doprovodem
18:40 - 18:45
Představení eko-svatých (v kostele)
z celé řady svatých, kteří zanechali příklad správného chování k životnímu prostředí se vám představí 9 osobností
18:45 - 18:55
Žehnání ekologických dopravních prostředků (před kostelem)
přijeďte na kole, koloběžce, odrážedle, bruslích atd. k požehnání
19:00 - 20:00
Venkovní pátrání s eko-svatými (v okolí kostela)
zastavení u křížů v okolí kostela s úkoly na ekologické téma pro děti i dospělé (kostýmovaní svatí vás nasměrují vždy k dalšímu stanovišti a na závěr vás čeká odměna v kostelním muzeu)
19:00 - 20:00
prohlídka farního muzea (preciosa a memorabilie) a věže (zvony, věžní hodiny a ručně tesané krovy)

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24.05.2019)

Ne
10:00 od poloviny května do poloviny září, každý týden
11:00 od poloviny září do poloviny května, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
7:00 ve školním roce, každý týden
18:00 od července do srpna, každý týden
18:00 celý rok, každý týden

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je ryze barokní stavba.  Původně zde stával kostelík sv. Kateřiny z roku 1594, ale poničený uherskými vojsky se rozpadl. Nynější kostel byl vystavěn až v letech 1670-1680 hrabětem Fridrichem z Oppersdorfu.

Historie velkopavlovického kostela Nanebevzetí Panny Marie

Na pravém bočním oltáři je uprostřed obrazu svatých Cyrila a Metoděje z roku 1868 tehdejší obec s kostelem bez věže. Původně stávala na ulici nízká dřevěná zvonice. 120.000 cihel a několik set fůr písku připravených na stavbu věže bylo v roce 1858 po požáru, který zničil 85 statků použito na výpomoc poškozeným občanům, takže 35 metrová věž byla vestavěna do severního průčelí kostela až roku 1883.

Své 67. varhany tu postavila firma Vojtěcha Káše v roce 1921. Jedná se o dvojmanuálový nástroj s 15 rejstříky a pneumatickou výpustnou soustavou.

4 zvony z roku 1883 (2 přelité a 2 nové) byly zrekvírovány roku 1917. 

3 zvony z roku 1927 byly zrekvírovány roku 1942.

4 nové zvony byly pořízeny roku 1948.

Oplechování věže a střechy byla měněno v letech 1993-1994. V období let 2004-2005 došlo k přístavbě nové zákristie a místnosti pro matky s dětmi. Mezi roky 2009-2010 se opravovala celá střecha.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube