24.05.19
NOC KOSTELŮ

Kouřim, kostel sv. Štěpána

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:55 - 18:00
Zvonění zvonu sv. Jiří
18:00 - 18:10
Přivítání a úvodní modlitba
18:15 - 19:00
O zvonech srdcem vzhůru - (sakristie, zvonice)
Výstava a komentovaná prohlídka o obrácených zvonech kouřimské chrámové zvonice a jejich mnohdy pohnuté historii napříč staletími.
18:15 - 19:00
Výtvarná dílna pro rodiče a děti
Výtvarná dílna na téma Noemovy archy (v případě velkého zájmu účastníků bude tento bod programu zopakován)
19:00 - 19:15
Zvonění obrácených zvonů
Příležitost spatřit jak se zvoní na obrácené zvony.
19:15 - 20:00
Koncert duchovní hudby
20:00 - 20:45
O zvonech srdcem vzhůru (sakristie, zvonice)
Výstava a komentovaná prohlídka o obrácených zvonech kouřimské chrámové zvonice a jejich mnohdy pohnuté historii napříč staletími.
20:30 - 21:30
Komentované prohlídky kaple sv. Kateřiny
O jedinečnosti kaple sv. Kateřiny v podání historika umění Mgr. Vladimíra Rišlinka.
21:30 - 22:00
Nocí kolem kouřimského kostela
Poutavé výprávění nejen o starobylých náhrobcích kouřimského chrámu.
22:00 - 22:10
Zvonění obrácených zvonů
Příležitost spatřit jak se zvoní na obrácené zvony.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkostelec.cz

Adresa kostela: Mírové nám.

GPS: 50°0'8.518"N, 14°58'41.383"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Vevera

Návaznost na dopravu:

autobusové spojení od nádraží ČD v Českém Brodě linkami č.  412, 422

vlakové spojení z Peček, trať 012

www.idos.cz

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
10:15 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
Kaple sv. Kateřiny s centrálním svazkovým pilířem Kostel sv. Štěpána Chórová sedadla v kněžišti Pohled na varhanní kruchtu Raněgotický severní vstupní portál Obrácený zvon Štěpán Obrácený zvon Marie Pohled do kněžiště Detail výzdoby pilíře klenby v kapli sv. Kateřiny Vstupní chodba do kaple sv. Kateřiny Středověká malířská výzdoba kaple sv. Kateřiny Detail malířské výzdoby kaple sv. Kateřiny

Chrám sv. Štěpána patří mezi nejhodnotnější stavby středověké církevní architektury českých zemí a střední Evropy. Byl postaven z iniciativy českého krále Přemysla Otakara II. ve 2. polovině 13. století královskou stavební hutí ve stylu burgundské rané gotiky ovlivněné doznívajícím románským slohem. Z architektonického hlediska je nejcennější částí chrámu kaple (krypta) sv. Kateřiny, která je zaklenuta raně gotickou trojdílnou obkročnou žebrovou klenbou na jediný svazkový centrální pilíř. Tento typ klenutí je nejstarším svého druhu (okolo roku 1260) v kontinentální části Evropy. V kapli se dochovaly hodnotné gotické nástěnné malby, které byly vytvořeny na počátku 15. století za vlády českého krále Václava IV. ve stylu krásného slohu. Pravděpodobně již od samotného vzniku kaple až do husitských válek byl její prostor využíván k uložení dnes jen částečně dochovaného souboru ostatků svatých v podobě tzv. chrámové pokladnice. Chrám byl ve své historii poškozen mnoha požáry i pleněním, po kterých byl vždy nákladně opravován. Do současné podoby byl puristicky upraven v pseudogotickém slohu architektem Josefem Schulzem v letech 1876–1877 a Kamilem Hilbertem v letech 1903–1910. Součástí areálu kostela je renesanční zvonice postavená v roce 1525. Na zvonici se do současné doby dochovaly dva raně barokní zvony, zvané Štěpán a Marie, ulité roku 1671 mladoboleslavským zvonařským mistrem Janem Pricqueyem. Zvláštností dochovaných zvonů je jejich zavěšení srdcem vzhůru na principu tzv. vysokého točení. Tato technická kuriozita se kromě Kouřimi dochovala pouze v Rovensku pod Troskami na Semilsku. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube