28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Sopotnice, kostel sv. Zikmunda

Program Noci kostelů 28. května 2021

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v blízkosti autobusové zastávky Sopotnice, požární zbrojnice, ze které jezdí pravidelná linka do Ústí nad Orlicí i Rychnova nad Kněžnou.

Původní dřevěný kostel byl na přelomu 14. a 15. století nahrazen stavbou kamennou. Z původního kostela se zachovala jen část obvodových zdí presbyteria, která svým charakterem se však hlásí až do 15. století. Ostatní části kostela jsou z pozdějších přestaveb.

Renesanční zvonice, která stojí osamoceně v sousedství kostela, pochází z roku 1573.

Další fotografie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube