24.05.19
NOC KOSTELŮ

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:50 - 17:55 Zahájení hlasem zvonu
Poslechněte si hlas našeho zvonu B1 a pojďte dál...
18:00 - 22:00 Prohlídky kostela s výkladem
O kostele, sboru i Českobratrské církvi evangelické včetně ukázky hry na varhany. V každou celou hodinu.
18:00 - 22:30 Výrobky Fair Trade
prodej netradičních výrobků a pochutin fair trade ze zemí třetího světa
18:00 - 22:45 René Hábl, Pavel Preisner: Švihák a krajánek
výstava ve foyer kostela
18:00 - 22:00 Zeď proseb, díků a modliteb
Přijďte napsat svou prosbu, modlitbu či díky ...
18:00 - 22:30 Jak lahodnou chuť má to, co ty říkáš! (Ž 119,103a)
evangelické palačinky i slova na cestu pro každého
18:00 - 22:30 Prohlídka nového zvonu pro odvážné
na vlastní nebezpečí a na vyžádání, bariérové
18:00 - 22:00 Evangelické balónky
balónky na cestu nejen pro děti..:-)
19:30 - 20:40 Bohu žel (film; Festival Jeden svět)
Promítání filmu Saši Dlouhého z festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Informace o kostele

WWW: http://zlin.evangnet.cz

Adresa kostela: Slovenská 3063

GPS: 49°13'27.038"N, 17°40'33.644"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jiří Vlček

Návaznost na dopravu:

Dostupné MHD (zastávka Slovenská): linky od zast. Školní: 9,13. Další linky 1,3,8,11,12.

 

Stavba chrámu byla zadána zlínskému staviteli Josefu Winklerovi a 17. července 1936 začaly výkopové práce. Konečná cena stavby se včetně zařízení vyšplhala na 403 000 korun. Z důvodů nutných úspor se upustilo od zakoupení dvou zvonů, takže věž zvonice nakonec nikdy nesloužila svému hlavnímu účelu. Zlínský evangelický kostel bezesporu náleží mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale zapadá do urbanistického kontextu baťovského Zlína, vůči němuž se zároveň vymezuje pominutím nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly. O kvalitě architektonického řešení Vladimíra Karfíka nesporně svědčí autentičnost, s jakou se kostel dochoval do dnešních dnů. Jedinou dispoziční změnu doznal hlavní sál roku 1970 instalací varhan. Nové využití má pak někdejší šatna ve vstupním prostoru kostela, kde byla u příležitosti 70. výročí postavení kostela roku 2007 zřízená galerie pro pořádání výstav. V roce 2016 byl na zvonici po 80 ti letech instalován první zvon v tónině B1, který nyní pravidelně vyzvání a zve obyvatele města k účasti na sborovém programu a bohoslužbách.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube