07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Varhanní koncert
Hraje pan Petr Čech (ředitel Pražské konzervatoře a hlavní varhaník chrámu Matky Boží před Týnem). Změna programu vyhrazena.

Informace o kostele

Augustiniánský klášter v Dolním Ročově s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie od K. I. Dietzenhofera je jedinečnou barokní stavbou v celém regionu!

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube