10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
Varhanní koncert s altovým zpěvem
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Důležitá zpráva: z důvodu nenadálé nefunkčnosti varhan v Dolním Ročově je koncert přeložen do kostela v Horním Ročově. Účinkuje ředitel Pražské konzervatoře, varhaník Petr Čech a altistka Marie Svobodová.

Informace o kostele

Augustiniánský klášter v Dolním Ročově s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie od K. I. Dietzenhofera je jedinečnou barokní stavbou v celém regionu!

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube