02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
15:45 - 17:45
Prohlídka kůru a zrekonstruovaných varhan
Komentované prohlídky. Provází regenschori: Aleš Nosek. Bezplatné časové vstupenky nutno vyzvednout osobně, budou k dispozici od cca 15:00 u stánku před katedrálou.
16:00 - 19:00
Mezi zvony
Jedinečná možnost nahlédnout do prostoru zvonů - komentované prohlídky. Provází zvoník: Bruno Bezděk. Bezplatné časové vstupenky nutno vyzvednout osobně, budou k dispozici od cca 15:00 u stánku před katedrálou.
17:00 - 21:00
Klenotnice - co je vzácnější, než zlato
Cesta do tajemného prostoru, kde byl uložen poklad - komentované prohlídky. Provází architekt: Jan Trčka. Bezplatné časové vstupenky nutno vyzvednout osobně, budou k dispozici od cca 15:00 u stánku před katedrálou.
18:30 - 19:00
Bohoslužba slova
Povede P. Pavel Petrašovský
19:00 - 19:30
Koncert dvou fléten, violoncella a klarinetu
klasicismus v podání mladých umělců
19:00 - 23:00
Přijďte si zapálit svíčku
Přidejte k ní svou vzpomínku nebo přání
19:30 - 20:00
Plzeňská Madona
socha v prostoru kostela, liturgie a zbožnosti přednáší Mgr. Petr Jindra
20:30 - 21:00
Koncert katedrální scholy
Řídí: Petr Kryl
21:00 - 21:30
Taneční vystoupení souboru Look Dance
pod vedením MgA. Ludmily Haut Čermákové
21:30 - 22:00
Dva hlavní oltáře
co jsou to oltáře, proč je v katedrále starý a nový hlavní oltář přednáší architekt: Jan Soukup
22:30 - 23:00
Katedrála plná světla
Nové osvětlení celého interiéru katedrály nejvíce oceníte teprve tehdy, až bude tma, provází architekt: Jan Trčka
23:00 - 23:30
Schola Cantorum Pilsensis
Gregoriánský chorál, řídí Petr Blažek
23:30 - 00:00
Pokoj Vám
modlitba za Plzeň s požehnáním

Informace o kostele

WWW: http://farnostbartolomej.cz

Adresa kostela: Plzeň, náměstí Republiky

GPS: 49°44'50.858"N, 13°22'39.161"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. arch. Jan Trčka

Katedrála sv. Bartoloměje je farním kostelem Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrál sv. Bartoloměje a od r. 1993 zároveň sídelním kostelem plzeňského biskupa. Je velkolepou gotickou stavbou budovanou od poloviny 14. století řádem německých rytířů. Stojí neobvykle uprostřed hlavního náměstí, od základů až ke krovu je zbudovaná z hrubozrnných pískovcových kvádrů. Na vnější straně měří stavba i s opěrnými pilíři 57,6 m délky a 26,0 m šířky. V průčelí byly založeny dvě věže, z nichž jižní nebyla nikdy postavena. Severní věž dostala po vyhoření r. 1835 nynější štíhlou jehlancovou střechu. Celková výška věže 102,2 m z ní činí nejvyšší chrámovou věž v republice, návštěvníci mohou navštívit vyhlídkovou pavláčku ve výši 56 m. Koncem 14. století byl kostel zastřešen vysokou stanovou střechou, která v roce 1525 vyhořela a byla nahrazena dodnes zachovalými pozdněgotickými krovy. Ve veži je umístěno 5 zvonů, z nichž 4 byly pořízeny v roce 2015 ze sbírky obyvatel a plzeňských podniků. Celková váha souboru je 13,6 t, největší zvon Bartoloměj má 5,8 t. Trojlodí chrámu je rozděleno třemi páry oblých mohutných pilířů na tři stejně vysoké lodi se síťovou klenbou z poloviny 15. století. V obou bočních lodích se nacházejí 4 obrovská hrotitá okna s bohatými kružbami a vitrážemi. K jižnímu boku presbytáře přiléhá pozdněgotická Šternberská kaple, vystavěná kolem roku 1470, sklenutá klenbou s visutým svorníkem. Katedrála sv. Bartoloměje Hlavní oltář byl zhotoven r. 1883 podle plánů architekta Josefa Mockera od vídeňského řezbáře Josefa Leimra v novogotickém slohu. Nejcennější uměleckou památkou kostela je milostná socha Panny Marie, známá Plzeňská Madona, stojící ve výklenku na hlavním oltáři. Pochází z doby po roce 1380. z tzv. období krásných madon“. Je vytesána z opuky, měří 1,34 m. Významná je i skupina Ukřižování z pol. 15. století, která je zavěšena nad novým, moderním hlavním oltářem z roku 2006. Na kruchtě se nachází obrovské varhany, zhotovené r. 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze. Kolem kostela se, až do vlády Josefa II., rozkládal hřbitov. Za zmínku stojí ještě mariánský sloup, stojící na náměstí, severovýchodně od kostela. Postavila ho plzeňská obec r. 1681 na odvrácení morové rány. Samozřejmostí jsou každodenní bohoslužby sloužené v této katedrále. Během nedělní bohoslužby je možné si pravidelně poslechnout Scholu od katedrály sv. Bartoloměje, která za zvuku varhan doprovází lid při zpěvu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube