25.08.18
NOC KOSTELŮ

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 25. května 2018

15:00 - 19:00 Nahlédněte mezi zvony
Výstup ke zvonové stolici a komentovaná prohlídka zvonů. Přijďte si prohlédnout poctivou práci zvonařů a tesařů. Bezplatné vstupenky nutno vyzvednout osobně, budou k dispozici od 14:30 u stánku před vstupem do katedrály.
18:00 - 19:00 Mše svatá, zahájení, úvodní pozdrav
celebruje Mons. František Radkovský
19:00 - 19:30 Pěvecký sbor Konzervatoře Jana Deyla (Praha) a komorní adlibitum
Duchovní skladby řídí Jan Kyjovský
19:30 - 20:00 Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
Sborové vystoupení žáků školy pod vedením Mgr. Hany Špinkové
20:00 - 20:20 Katedrální schola
Výběr z renesančního a barokního repertoáru, řídí Petr kryl
20:20 - 21:00 Koncert: David Cízner - zpěv, Jakub David Smešný - varhany
Program: Bach, Händel, Monteverdi ad.
21:00 - 21:30 Přednáška: Vitráže katedrály svatého Bartoloměje
Tématem provází architekt Jan Soukup
21:30 - 22:00 Katedrální sbor Resonance
Výběr z barokních a romantických skladeb, řídí J. Chalopupková
22:00 - 22:55 Představení varhan a varhanní koncert
představení varhan - diecézní organolog J. Chaloupková a katedrální regenschori M. Moudrý
23:00 - 23:40 Schola Cantorum Pilsensis
Gregoriánský chorál, řídí P. Šmolík
23:45 - 23:55 "Pokoj Vám" - modlitba za Plzeň s požehnáním
Mons. Emil Soukup

Informace o kostele

WWW: http://www.plzenkatedrala.org

Adresa kostela: Plzeň, náměstí Republiky

GPS: 49°44'50.858"N, 13°22'39.161"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. arch. Jan Trčka

Farní kostel, od r. 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa, je velkolepá gotická stavba, budovaná od poloviny 14. století řádem německých rytířů. Stojí neobvykle uprostřed hlavního náměstí, zbudovaná od základů až ke krovu z hrubozrnných pískovcových kvádrů. Na vnější straně měří stavba i s opěrnými pilíři 57,6 m délky a 26,0 m šířky. V průčelí byly založeny dvě věže, z nichž jižní nebyla nikdy postavena. Severní věž dostala po vyhoření r. 1835 nynější štíhlou jehlancovou střechu. Celková výška věže 102,2 m z ní činí nejvyšší chrámovou věž v republice, návštěvníci mohou navštívit vyhlídkovou pavláčku ve výši 56 m. Koncem 14. století byl kostel zastřešen vysokou stanovou střechou, která v roce 1525 vyhořela a byla nahrazena dodnes zachovalými pozdněgotickými krovy. Ve veži je umístěno 5 zvonů, z nichž 4 byly pořízeny v roce 2015 ze sbírky obyvatel a plzeňských podniků. Celková váha souboru je 13,6 t, největší zvon Bartoloměj má 5,8 t.
Trojlodí chrámu je rozděleno třemi páry oblých mohutných pilířů na tři stejně vysoké lodi se síťovou klenbou z poloviny 15. století. V obou bočních lodích se nacházejí 4 obrovská hrotitá okna s bohatými kružbami a vitrážemi. K jižnímu boku presbytáře přiléhá pozdněgotická Šternberská kaple, vystavěná kolem roku 1470, sklenutá klenbou s visutým svorníkem.
Hlavní oltář byl zhotoven r. 1883 podle plánů architekta Josefa Mockera od vídeňského řezbáře Josefa Leimra v novogotickém slohu. Nejcennější uměleckou památkou kostela je milostná socha Panny Marie, známá Plzeňská Madona, stojící ve výklenku na hlavním oltáři. Pochází z doby po roce 1380. z tzv. „období krásných madon“. Je vytesána z opuky, měří 1,34 m. Významná je i skupina Ukřižování z pol. 15. století, která je zavěšena nad novým, moderním hlavním oltářem z roku 2006. Na kruchtě se nachází obrovské varhany, zhotovené r. 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
Kolem kostela se, až do vlády Josefa II., rozkládal hřbitov. Za zmínku stojí ještě mariánský sloup, stojící na náměstí, severovýchodně od kostela. Postavila ho plzeňská obec r. 1681 na odvrácení morové rány.
Samozřejmostí jsou každodenní bohoslužby sloužené v této katedrále, s hlavní farní mší svatou v neděli v 10.30. Během nedělní bohoslužby je možné si pravidelně poslechnout Scholu od katedrály sv. Bartoloměje, která za zvuku varhan doprovází lid při zpěvu.

www.katedralaplzen.org

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube