28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 19:15
Pár slov na zahájení a úvodní pozdrav
19:30 - 20:00
Františkánská schola
Výběr z duchovních skladeb doplněný úryvky z Bible.
20:00 - 20:30
Františkánský orloj
Představí se vám osobně světci františkánského řádu, kterému kostel celá staletí patřil.
20:30 - 21:00
Katedrální schola
Výběr z renesančního a barokního repertoáru sboru, který zpívá v katedrále sv. Bartoloměje. Řídí Petr Kryl.
21:00 - 21:30
Co se dělo při opravě v katedrále
Tématem provází architekt Jan Soukup.
21:30 - 22:00
1000 let výročí sv. Ludmily
Svou starobylou jmenovkyni představí Ludmila Kučerová.
22:00 - 22:30
Rok v barvách, aneb kdy uvidíte kněze v růžové
Liturgické oděvy a barvy představí kněz Pavel Petrašovský.
22:30 - 23:00
Kněží z Afriky
Přednášku o životě křesťanů v Nigerii přednesou dva tamější kněží, P. Timothy a P. Emanuel.
23:00 - 23:30
Schola cantorum Pilsensis
Starobylé zpěvy gregoriánského chorálu. Sbor řídí Petr Blažek.
23:30 - 23:40
„Pokoj Vám“ – modlitba za Plzeň s požehnáním

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbartolomej.cz

Adresa kostela: Františkánská 11

GPS: Loc: 49°44'44.045"N, 13°22'42.887"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. arch. Jan Trčka

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu je nejblíže zastávka tramvajové linky č.1 a č.2 - Náměstí Republiky. Z autobusových linek č. 20, č.33 a č.40 zastávka - Náměstí Republiky, Dřevěná.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. poblíž náměstí v Plzni je znám také pod názvem „u františkánů“. Až do komunistické diktatury totiž skutečně sloužil jako kostel přilehlého františkánského kláštera, který patří mezi nejstarší dochované plzeňské stavby. Byl založen zároveň s městem v roce 1295, s městem vyrostl, skvěl se i trpěl jeho zkázou. Po husitských válkách a stavovském povstání byl dvakrát vyzdvižen z ruin.

Kostel, který můžete v rámci Noci kostelů navštívit, se může honosit basilikálním trojlodím s protáhlým presbytářem uzavřeným pěti stranami osmiúhelníku. Jeho překrásné klenby byly vztyčeny v druhé polovině 15. stol. Pozoruhodné jsou také bohatě plasticky řešené konsoly přípor s figurálními a rostlinnými náměty. Okna jsou členěna gotickými kružbami. Ve 2. pol. 17. stol. byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Antonína. V barokní době vytvořili františkáni vstupní průčelí kostela a upravili kruchtu, jejíž raritou jsou zdobené chórové lavice, v nichž se řeholníci modlili breviář, umístěné velmi netypicky za varhanním strojem.

V rámci Noci kostelů bude při prohlídce k vidění i na chrám navazující prastará gotická křížová chodba kláštera s kaplí sv. Barbory s velmi vzácnými gotickými freskami.

V současné době patří kostel k Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Bartoloměje. Domov v tomto kostele nalezla také křesťanský studentský klub Hora. Klášter je pak využit jako sídlo farnosti a pastorační centrum. V křížové chodbě kláštera sídlí Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube