10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha 10 - Vinohrady, Husův sbor

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 20:00
Přednáška o historii Husova sboru s následnou prohlídkou
20:00 - 21:00
Vivat Comenius! umělecké ztvárnění textů J. A. Komenského herečkou a zpěvačkou Ditou Vích Hořínkovou se synem Antoniem
Vivat Comenius! umělecké ztvárnění textů J. A. Komenského herečkou a zpěvačkou Ditou Vích Hořínkovou se synem Filipem Antoniem
20:00 - 22:00
Otevřená věž
Můžete se rozhlédnout po Praze z věže vinohradského Husova sboru.
21:00 - 22:00
Přednáška o historii Husova sboru s následnou prohlídkou

Informace o kostele

WWW: http://www.hs-vinohrady.cz

Adresa kostela: Dykova 51/1

GPS: 50°4'27.476"N, 14°26'56.439"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Filip Sedlák

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 10 a 16 - zastávka Vinohradská vodárna (dále pěšky cca 2 min.)

Metro A - stanice Jiřího z Poděbrad (dále pěšky cca 5 min.)

Husův sbor na Vinohradech vznikl podle návrhu významného českého architekta Pavla Janáka a byl vybudován od června 1932 do října 1933. Železobetonová stavba je tvořena v západní části nižším traktem s bohoslužebným sálem (kostelem), přístupným po schodištích a terase, k němuž přiléhá na východní straně pětipatrový obytný dvojdům s kancelářemi farního úřadu a nájemními byty. Na jižním okraji terasy se napojuje více než 30m vysoká věž (zvonice) bez obvodového pláště s vloženým točitým schodištěm, zakončená měděným kalichem o výšce téměř 4m a váze 7q. V roce 2011 byly do zvonice umístěny tři nové zvony.

Na konci Druhé světové války, když probíhaly tvrdé boje o Rozhlas a ten byl posléze poškozen, místní farář A. Šimšík, jistě se značnou dávkou odvahy dovolil přenést revoluční vysílání do sborových prostor, kde po celou válku zůstalo technické zařízení pro přenos varhanních koncertů. A tak se celá vlast dozvídala o událostech v Praze, slyšela zprávu o kapitulaci Německa prostřednictvím vysílání z Husova sboru na Vinohradech.

V roce 1999 náboženská obec Vinohrady zahájila rozsáhlou rekonstrukci celého objektu, která probíhala každoročně až do roku 2009, po jednotlivých etapách od opravy exteriérů k obnově interiérů kostela a kolumbária.

Aktivity sboru: pravidelné nedělní bohoslužby od 9.00hod., studentské bohoslužby vždy ve středu od 19:00 hod., náboženství pro děti, biblické hodiny, filmový klub, diskuzní večery, modlitební setkání, sběr šatstva pro diakonii, setkání na faře, koncerty, výstavy, přednášky...

Zajímavosti: Husův sbor je kulturní památkou, jedná se o funkcionalistickou stavbu navrženou významným architektem Pavlem Janákem (viz výše). V našem sboru se nachází největší kolumbárium u nás přes 7000 urnových míst.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube