25.08.18
NOC KOSTELŮ

Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:55 - 18:00 Vyzvánění zvonu Marie Anna
zvon váží 492 kg, posvěcen a instalován byl v r. 2005
18:00 - 18:45 Mše svatá
celebruje Bogdan Stępień OSPPE
18:45 - 19:00 Májová pobožnost
19:00 - 19:10 Přivítání účastníků Noci kostelů
19:10 - 19:40 Koncert žáků ZUŠ Chválenická pod vedením Jany Boučkové
19:45 - 20:15 "Chuť svátostí" s ochutnávkou vína
provází P. Bogdan Stępień OSPPE
20:15 - 21:00 Koncert scholy kostela sv. Jana Nepomuckého pod vedením ing. Antonína Švehly
21:00 - 21:30 Kafírna - autorské čtení P. Jiřího Barhoně
modrý salónek ve 2. patře (oratoř) možnost posezení u čaje a kávy
21:00 - 21:30 Uvedení a provedení výstavou "Sakrální architektura očima farnice paní Heleny Lekavé"
výstavou provází mgr. Petr Bouček.
21:30 - 22:00 Kafírna - Majka Lachmanová : "Co může dělat obyčejný člověk v církvi"
modrý salónek ve 2. patře (oratoř), možnost posezení u čaje a kávy
22:00 - 22:30 "Pocta chrámovému kůru"
varhany - Jana a Petra Boučkovy
22:30 - 23:00 Modlitba při svíčkách doprovázená meditační hudbou
23:00 - 23:05 Modlitba za obyvatele Plzně s požehnáním

Celovečerní program:

"Vitráže naboso"
výstava vitráží kostela sv. Jana Nepomuckého zblízka - kopie originálů.
"Sakristie známá neznámá"
provází pan Josef Brůha - sakristie kostela.
Plzeňské jesličky - 1. patro
možnost prohlídky Betlémských jesliček, jehož součástí jsou významné postavy Plzně, v 1. patře nad sakristií.
Vstup na věž
v průběhu celého večera.

Informace o kostele

WWW: http://www.rkfp.cz

Adresa kostela: Chodské náměstí

GPS: 49°44'18.02″N, 13°22'16.12″E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: SM. Michaela Lokvencová OP

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází na Klatovské třídě na Chodském náměstí v Plzni.

Ke kostelu sv. Jana Nepomuckého se dostanete tramvajovou linkou č. 4, zastávka "Chodské náměstí" - výstup k dolní vrátnici Fakultní nemocnice Bory.

Nedaleko kostela je též vlaková stanice "Plzeň - zastávka" vlaků jedoucích směr Klatovy.

Rovněž se k nám do kostela dostanete z vlakové stanice zastávka "Plzeň - Jižní Předměstí".

Rádi bychom Vám v krátkosti představili  kostel sv. Jana Nepomuckého, který patří do římskokatolické farnosti Plzeň-Bory.

Kostel byl vystavěn v letech 1908 - 1911 v Plzni na Borech především díky řeholníkům z Kongreg. Nejsvětějšího Vykupitele   neboli Kongregace Redemptoristů, a proto se mu dodnes přezdívá "U Rede".

O svátku sv. Jana Nepomuckého v květnu 1910 byl posvěcen základní kámen kostela. V dubnu 1911 byly dokončené obě věže, měřící 63 m. Počátkem srpna 1911 byly na věž umístěny 4 zvony, naladěné podle melodie benediktinských zvonů v Jeruzalémě.

Vstupní portál tohoto pseudorománského kostela je bohatě  ozdoben štukatérskými prvky od známého akademického sochaře Vojtěcha Šípa, žáka Myslbeka. Vstupní portál má tři vchody. Chrám je trojlodní, přes 50 m dlouhý, z toho loď měří 34 m.

Okna byla díky dobrodincům vyplněna vitrážemi s obrazy světců. V prostoru pod kůrem na evangelní straně byla vybudována Zpěvní síň - dnes zpovědní místnost, odkud vedou také schody na kůr. Kruchta je přístupná i dalším vchodem, a to  z epištolní strany chrámové předsíně.

Také známá a oblíbená  plzeňská Schola u redemptoristů působí již od počátku historie kostela. V jejím podání uslyšíte nejrůznější žánry bohatého hudebního repertoáru.

Po levé straně presbytáře je sakristie a malá předsíňka, z níž vedou schody do Družinské kaple, umístěné v patře nad sakristií, kam můžete také zavítat.

 

Klášter Otců Redemptoristů, kde je dnes Policie ČR,  byl postaven až po roce 1930 a sídlila v něm nejpočetnější řeholní komunita v Plzni, takže i za období komunismu se zde stále říkalo „U Redemptoristů“. V roce 1950 byl klášter státem zabrán a řeholníci vyhnáni.

Z osudů kostela je třeba si ještě připomenout období konce 2. světové války, kdy na prostranství Chodského náměstí, přímo před kostelem sv. Jana Nepomuckého, došlo 6. 5. 1945 v ranních hodinách k likvidaci německého ostřelovače americkými vojáky. Památkou na tyto boje byly donedávna patrné stopy po střelách na průčelí kostela svatého Jana Nepomuckého.

Dnes je kostel po generální rekonstrukci exteriéru, opraven byl interiér, pořízena ozdobná mříž, oddělující prostor pod kruchtou od vlastní chrámové lodi a umožňující celodenní adoraci věřících v kostele. V roce 2005 byla dokončena generální oprava varhan, které patří mezi nejlépe zachované nástroje romantického typu v České republice.

V současné době hrají na varhany: ing. Jiří Lepší, ing. František Štván, p. uč. Jana Boučková, ing. Petr Větrovec a MgA. Zdeňka Ledvinová.

Kostel sv. Jana Nepomuckého je výrazná dominanta Plzně. Výzdoba interiéru chrámu (včetně květinové výzdoby) je jednou z nejlepších v Plzni.

Srdečně zveme nejen Čechy, ale i Slováky a Poláky!

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube