07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vřesina, kostel sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.fporuba.cz

Adresa kostela: Osvobození 92

GPS: 49°49'32.385"N, 18°7'38.820"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Imrichová

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu je možné se dostat tramvají č. 5 ze zastávky Vřesinská v Porubě. (Smyčka)

Kostel se nachází na ulici Osvobození č. 92.

Dějiny kostela v datech

Kostel není pro katolického křesťana jen místem společné motlitby, ale je především místem, kde Kristus přináší oběť mše svaté k oslavě Boží a k naší spáse a kde je On, pravý Bůh a pravý člověk, sám přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní, Eucharistii. Proto je kostel místem tak důležitým, že mnohým vřesinským katolíkům v minulosti a přítomnosti stálo za to, obětovat kus svého života, svých námah a modliteb pro „svůj“ kostel.

I. období 1936–1945

První písemně dochované zprávy o snaze postavit kostel ve Vřesině máme z druhé poloviny 30. let 20. století. Pod patronací porubského faráře byl založen spolek s tímto cílem, Kostelní jednota sv. Antonína Paduánského ve Vřesině. Leč kolo dějin se otáčelo jinak V době nacistické okupace a následné války byla možnost stavět kostel nemyslitelná.

II. období 1945–1950

Po skončení války kostelní jednota obnovila svou činnost a byl získán pozemek pro stavbu kostela. Ale od přelomu roku 1949 a 1950 začíná nejsilnější atak nastupující komunistické moci proti církvi; ukončení existence kostelní jednoty ve Vřesině plně koresponduje s touto pohnutou dobou našich moderních dějin.

III. intermezzo 1950–1990

IV. období 1990–1998

Brzy po změně politických poměrů v naší vlasti je potřetí obnovena činnost kostelní jednoty a začíná náročné období, které však bude končit uskutečněním desítek let starého cíle: postavení kostela ve Vřesině.

 

24. srpna 1993

-Kostelní jednota tak získala v pořadí již třetí pozemek ke stavbě kostela.

1994

-brigády, úprava domu a zahrady, první májové pobožnosti a mše sv., první dvě studie na stavbu chrámu (Richarda Špaka z Poruby a Františka Zajíčka z Olomouce)

21.května 1995

-Sv. otec Jan Pavel II. posvětil v Olomouci u příležitosti svatořečení sv. Jana Sarkandera a sv. Zdislavy z Lenberka základní kámen pro vřesinský chrám. Základní kámen je z černého mramoru o velikosti 40x30x20 cm s nápisem „Svatý Antoníne, oroduj za nás. L. P. 1995“. Nyní je vsazen do zdi kostela po pravé straně u hlavního vchodu.

duben 1996

první kontakt s ThDr. Jaroslavem Studeným, garantem výstavby několika kostelů

červen 1996

návštěva dr. Studeného a stavitele Vítězslava Křesiny ve Vřesině

prosinec 1996

třetí, již konečná studie na stavbu kostela od architekta Jana Kováře z Opavy

6. ledna 1997

dovezeny první cihly

18. srpna 1997

začínají výkopové práce

9. listopadu 1997

biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowitz posvětil stavbu kostela

25. prosince 1997

půlnoční mše sv. v rozestavěném kostele

5. března 1998

instalace tří zvonů do věže kostela

11. dubna 1998

Bílá sobota večer, poprvé se rozezněly zvony

19. května 1998

dovezena dřevěná socha sv. Antonína

29. května 1998

v kněžišti postaven obětní stůl, svatostánek a ambon

 

 

13. června 1998

sobota, svátek sv. Antonína z Padovy, 15:00 hod. posvěcen kostel sv. Antonína Paduánského ve Vřesině biskupem ostravsko-opavským Mons. Františkem Václavem Lobkowitzem

 

V. období 1998–2014

Po posvěcení začíná kostel žít svým plnohotnotným životem: křtí se, je v něm sloužena mše sv., ve zpovědnici udělována svátost smíření, manželé si v něm udělují svátost manželskou. Křesťané se v jeho zdech modlí, pociťují Boží blízkost, loučí se se svými blízkými. Kolem kostela se tvoří společenství. Po celých 24 let byl naším duchovním správcem Mons. P. Josef Gazda, od r. 2022 P. Pavel Marek.

    

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube