24.05.19
NOC KOSTELŮ

Dobřany, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 24. května 2019

19:00 - 20:00
Volná prohlídka, Interaktivní seznámení s Anežkou Českou (farní zahrada)
20:00 - 20:45
Hudební zastavení
Vystoupí: Lenka Rafajová - soprán, Kateřina Oškerová - mezzosoprán
20:45 - 21:30
Volná prohlídka kostelů sv. Mikuláše a sv. Víta
21:30 - 21:35
Závěr

Informace o kostele

Adresa kostela: Náměstí T. G. M.

GPS: Loc: 49°39'21.2"N, 13°17'23.812"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Váňa

Návaznost na dopravu:

Dostupnost vlakem z Plzně, možná i autobusová doprava. Dobřany jsou též dostupné z Přeštic.

                                                                                           Existoval již před r. 1259.

V druhé polovině 14. stol. nahrazen vrcholně gotickou stavbou dochovanou v obvodovém zdivu dodnes.

Jako městský farní kostel je poprvé zmiňován r. 1431. R. 1620 zcela vyhořel a zůstal tak až do r. 1651, kdy byl provizorně opraven.

K rozsáhlé pozdně barokní přestavbě došlo v letech 1757-58, kdy bylo nově zaklenuto kněžiště s freskou od J.J.Luxe, přistavěna příčná loď, zřízena kruchta, strop v lodi a nová fasáda včetně oken a střechy.

Autor přestavby není znám, řešení však vychází z děl J. Augustona mladšího. Vnitřní cenné zařízení pochází ze stejné doby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube