24.05.19
NOC KOSTELŮ

Židlochovice, kostel Povýšení svatého Kříže

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 18:00
Hruščata
Koncert žáků Základní školy Hrušovany u Brna.
18:00 - 18:05
Zvonění zvonů
Zahájení Noci kostelů oznamují tradičně tři farní zvony. Dva z těchto zvonů byly slavnostně zavěšeny v roce 1997 a pochází ze zvonařské dílny Josefa Tkadlece z Halenkova.
18:15 - 18:45
Farní kapela
Kapela vystupuje pravidelně v průběhu dětských mší. V prosinci hudebně doprovázela ve Vídni mši svatou slouženou v českém jazyce v chrámu Panny Marie na nábřeží a v kostele Nejsvětějšího Vykupitele na Rennwegu. Naposledy také v Sobotíně na Jesenicku.
18:30 - 20:00
Výtvarný program pro děti
20:00 - 20:45
Hrajeme spolu - koncert žáků Základní umělecké školy Židlochovice
21:30 - 21:45
Korunka Božího milosrdenství
R.D. Mgr. Pawel Cebula
21:45 - 22:30
Popelka Nazaretská: čtení veršů Václava Renče, zpěv Martina Severová - MdB
22:45 - 23:00
Hrajeme spolu: Martin Otýpka - varhany, Martin Otýpka - housle
23:00 - 23:10
Dechové nokturno z kostelní věže

Informace o kostele

WWW: http://farnostzidlochovice.cz/

GPS: 49°2'8.952"N, 16°37'17.184"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milena Moudrá

Návaznost na dopravu:

Veřejná doprava: http://www.zidlochovice.cz/cs/obcan/sluzby/jizdni-rady.html

Autem z Brna do 25 minut výpadovkou na Vídeň nebo po dálnici směr Bratislava, výjezd Blučina.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 01.11.2016)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
8:00 celý rok, každý týden

Jednolodní kostel Povýšení svatého Kříže byl postaven v letech 1724 – 1730 uznávaným rakouským architektem vrcholného baroka Johannem Lucasem Hildebrandtem. 

Věž i střechu barokního kostela Povýšení sv, Kříže poničila v polovině 19. století vichřice. Cibulovitá věžní báň byla nahrazena osmihranným jehlanem a střecha kostela byla zvýšena natolik, že částečně  překryla věžní okna. To vše pozměnilo původní charakter Hildebrandtova barokního projektu. 

Mezi vzácné památky, jež jsou součástí kostela, řadíme gotickou plastiku Panny Marie z roku 1500, nazývanou také jako židlochovická madona (originál je uložen v Moravském muzeu v Brně). Z let 1732 a 1754 pocházejí čtyři cechovní lavice s vysokými figurálně řešenými svícny. Autorem obrazů na bočních oltářích je Georg Metzger. Úpravu zoltáří navrhl a zhotovil brněnský řezbář Jaroslav Vanšk v 60.letech 20.st.

Schodiště ke vstupu do kostela bylo realizováno v roce 1949. Autorem soch z roku 1746, zosobňující svaté, Floriána, Leonarda, Mikuláše, Urbana, Jana Nepomuckého, je Johann Stern, rodák ze Štýrského Hradce. 

 

 

 

 

 

Farnost Židlochovice je jednou z 24 farností děkanství Modřického a spolu s devatenácti děkanstvími patří k biskupství Brněnskému.

Pod farnost patří obce Hrušovany u Brna, Unkovice, Vojkovice a Židlochovice.

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube