07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Strážnice, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

12:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
12:00 - 18:15
Prostor ke ztišení, adorace
18:30 - 19:15
Mše svatá
19:30 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela
20:00 - 20:30
Prostor ke ztišení
20:30 - 21:00
Četba vybraných žalmů
21:00 - 21:30
Prostor ke ztišení

Informace o kostele

WWW: http://www.straznice.farnost.cz/

Adresa kostela: Kostelní 1

GPS: 48°54'3.510"N, 17°18'47.655"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Múčka

Tento chrám zdobí Strážnici již od 15. století. Je zasvěcen sv. Martinu z Tours a původně byl vystaven v gotickém slohu jako součást nového města strážnického. Dnes o původním slohu svědčí gotické prvky, které je možno nalézt na exterieru kostela. Jsou to dva zazděné gotické vchody, gotické pilíře a šest gotických oken. Tyto původní slohové prvky byly objeveny při opravě kostela vroce 1943. Na venkovní fasádě je umístěny erb zakladatele Jiřího z Kravař. V roce 1500 přebírají žezlo nad Strážnici noví pánové-Žerotínové. Za jejich vlády působí při bohoslužbách kněží bratrské církve. František Mágnis, který kupuje město v roce 1628, mění náboženské vyznání. Nastává období rekatolizace a od roku 1629 se slouží katolické bohoslužby. Ke kostelu byla připojena fara, latinská škola a hřbitov. Kostel ve své historii několikrát vyhořel a v letech 1720-25 byl přestaven v barokním slohu.

Vedle kostela se tyčí strážni věž, která byla postavena roku 1718. Tato věž je vysoká 31,25 metru a je nakloněna o 26,5 cm. Roku 1785 došlo ke zrušení hřbitova a byla přistavěna kaplička sv. Antonína. Před kostelem stojí novogotický kříž z roku 1848. Ve 40. letech 20. století se kostel dočkal větších oprav.

Hlavní oltář je zasvěcen sv. Martinu z Tours. Jeho obraz pochází od kroměřížského malíře Jana Zapletala z roku 1833. V interiéru jsou čtyři boční oltáře.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube