07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Zahrádky, kostel sv. Barbory

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:10
Zvony
18:15 - 18:30
Dechové trio ZUŠ Česká Lípa
18:30 - 20:30
Program pro děti v kostele
Děti podle plánku hledají skryté figurky jeřába v prostoru kostela. Výroba svíček ze včelího vosku.
18:30 - 20:30
Animace fotografií zvonice - na plátno
v průběhu celého večera
18:30 - 21:00
Modlitba
Kostel otevřen ke ztišení a modlitbě
19:00 - 20:00
Občerstvení a neformální rozhovory před kostelem

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

50°37'30.637"N, 14°31'47.066"E

Historie

Nejstarší zprávou o existenci fary v Mnichově je zachovalý rejstřík papežských desátků z roku 1352. Dnešní barokní stavba má renesanční původ, související se zachovalým letopočtem 1582 na zdi kolem areálu kostela, hřbitova a zvonice. Archeologický průzkum lokality provedený roku 1976 odhalil gotické základy zvonice z druhé poloviny 15. století a keramiku dosvědčující osídlení plošiny až z roku 1319. Je též známo, že pod kostelem se v letech 1584 až 1792 rozléval Mnichovský rybník. Část stavby kostela pochází z roku 1588, zbytek byl přestavěn.

Dnešní stav

Areál kostela je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou s číslem v rejstříku 45588/5-3406. Na parcelách 611, 612, 613 chráněné lokality je kostel, přilehlá zvonice, barokní schodiště, ohradní zeď, poškozené sochy svatého Judy Tadeáše a svatého Václava. Poblíž areálu je několik rekreačních stavení na místě zvaném Kostelní domky. Vzhled areálu značně poškodil kamenolom otevřený roku 1840. 

Areál hřbitova s kostelem a zvonicí

Vybavení kostela bylo z velké části po roce 1990 rozkradeno včetně původního obrazu svaté Barbory na oltáři. Zachovala se dřevěná kazatelna, rozměrná trojramenná kruchta, hlavní oltář

Ze Zahrádek, od vyhořelého zámku ke kostelu vede červeně vyznačená turistická cesta (mezinárodní trasa E10), z větší části po silnici ze Zahrádek do obce Borek.

V kostele jsou slouženy mše svaté vždy v neděli od 9.30 hodin.

Barbora u Zahrádek 2.jpg

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube