10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Svitavy, pravoslavná kaple sv. Jiří

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 20:00
Duchovní zpěvy + individuální prohlídka chrámu s možností rozhovoru s duchovním.
Pravoslavné liturgické zpěvy prokládané gregoriánským chorálem v podání mužského komorního souboru Collegium Gregorianum. Během zpěvů bude možno shlédnout nádherné pravoslavné ikony, ikonostas a prohlédnout si celý bohoslužebný prostor.

Informace o kostele

WWW: http://www.pravoslavi.net

GPS: 49°45'29.097"N, 16°28'39.647"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jakub Dobeš

 

 

   Kaple svitavské farnosti Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

   Zasvěcena sv. Jiří, mučedníku z r. 303, z období velkého diokleciánova pronásledování křesťanů, který je uctíván jako ochránce utiskovaných a nespravedlivě pronásledovaných.

   Stavba byla zahájena na podzim roku 2008 a doposud trvá; je financována ze sbírek a darů věřících.

   Kaple bude sloužit pravoslavným věřícím svitavského okresu jako duchovní a komunitní centrum.


 

 

ikona sv. Jiri

Osvoboditeli zajatých,

ochránce chudých,

lékaři nemocných,

přední bojovníku králů,

vítězný velikomučedníku Jiří,

pros Krista Boha,

aby spasil duše naše.

(tropar sv. Jiří)

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube