10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bukovka, evangelický kostel

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:30
Koncert skupiny Služebníci
Zahraje a zazpívá křesťanská kapela z Lázní Bohdaneč
18:30 - 19:30
Výtvarná dílna, pátrací hra, kvíz
Program pro malé i velké
19:30 - 20:00
Vystoupení dětí a mládeže
20:00 - 20:30
Písničky díků a chval
20:30 - 21:00
Ztišení a večerní modlitba

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do Bukovky se lze dopravit autobusy na trase Chlumec nad Cidlinou - Pardubice. Podrobnosti o spojení na www.idos.cz. Zastávky jsou na dohled od kostela.

Evangelický kostel v Bukovce byl zbudován v letech 1859 - 1861 za působení Josefa Dobiáše, faráře a historika, který setrval ve sboru padesát let (1858 - 1908) i když mu byla nabízena výhodnější místa. Na stavbu nového kostela sháněl prostředky po celé církvi. Největší pomoc se mu podařilo získat od svobodného města Basileje.

V roce 1995 se podařilo - opět s finanční pomocí města Basileje (zprostředkované J. M. Lochmanem), obecního úřadu v Bukovce a z darů členů sboru - provést opravu fasády a v následujícím roce pak i interiéru kostela.

Na jaře roku 2018 dostal chrám Páně nové krovy a střešní krytinu. Výměna proběhla po téměř 160 letech od dostavění kostela, trámy byly napadené dřevokazným hmyzem, zejména tesaříkem. 

V kostele se od jara do podzimu konají pravidelné nedělní bohoslužby vždy v 9:30 (v zimní období v sousední modlitebně). Příležitostně slouží také pro koncerty, přednášky a akce s mládeží.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube