07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://mikulov.umc.cz

Adresa kostela: Purkyňova 1700/2A

GPS: 48°48'16.143"N, 16°38'19.229"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Procházka

Návaznost na dopravu:

Na náměstí Svobody je zastávka Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Od zastávky do vchodu kostela je to 150 metrů (směrem k ulici Koněvova, první odbočka vpravo dolů po schodech, potom kolem budovy po pravé straně projdete dolů a do slepé uličky vpravo, kde je vchod).

Tento pátek 7.6.2024 bude kostel v Purkyňově ul. 1700/2a, Mikulov otevřen návštěvníkům Noci kostelů otevřen od 16 do 21 hodin.

V 17 hodin bude vernisáž obrazů s biblickou tématikou od Václava Lamra. Úvodní slovo: Marie Lamrová, vdova po umělci. Písně místní hudební skupiny. Malé občerstvení.

Srdečně zveme, těšíme se na Vás!

Prof. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D.

farář

 

 

Historie farnosti

Farnost Evangelické církve metodistické Mikulov - kam modlitebna v Mikulově patří - vznikla na začátku 50. letech minulého století návratem potomků českých emigrantů, kteří odešli z naší vlasti v průběhu 18. a 19. století. Po skončení 2. světové války došlo k odsunu obyvatel německé národnosti z českého pohraničí. Na tato území česká vláda pozvala Čechy žijící v cizině. Do oblasti našeho kraje přišli Češi z bulharské vesnice Vojvodovo. Po celá staletí si v emigraci zachovávali český jazyk i víru. V Bulharsku se připojili k metodistům. Do farnosti Mikulov patří sbory ve Valticích a Mikulově a působíme také v Lednici a Březí.

Historie modlitebny

Od svého vzniku v roce 1950 procházela farnost neustálým pohybem. Členové bydleli na velikém území a získat prostory pro scházení bylo kvůli obstrukcím úřadů obtížné. Církev se scházela na mnoha různých místech, z velké části pronajatých i po domech. Sídlo farnosti se rozhodnutím úřadů přesunulo v roce 1952 z Nového Přerova, v jehož blízkosti bydlela většina re-emigrantů, do Mikulova, kde bylo jenom minimum členů. Ve farnosti bylo pět kazatelských stanic. Nejenom sídlo farnosti, ale i místo bydliště kazatele se v průběhu těchto let měnilo. Zlomovým byl rok 2011, kdy farnost otevřela vlastní modlitebnu v administrativním sídle farnosti a v největší obci celé farnosti – v Mikulově. Od tohoto roku se farnost fakticky schází pouze ve dvou místech – v Mikulově a ve Valticích.

Přístup

Modlitebnu najdete pod bývalou hasičskou zbrojnicí (pod schodama po pravé straně). Vchod je z boční slepé uličky vpravo. Zaparkovat (placené parkování) se dá v ulici Purkyňova, případně Svobody. Bezbariérový přístup je ze dvora. Z náměstí je to k nám zhruba 300 metrů. Když z náměstí vyjdete směrem na jih, dáte se po náměstí (ulici) Svobody vlevo. Po 130 metrech je (první) odbočka vpravo dolů po schodech. Kolem budovy po pravé straně projdete dolů a potom do slepé uličky vpravo, kde je vchod.

Vstup do modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube