28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Černá Hora, kaple Svaté Rodiny, kopec Paseka

Program Noci kostelů 28. května 2021

Informace o kostele

WWW: http://drevenykostelik.cz

GPS: 49°25'3.118"N, 16°34'51.470"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Kopecký

V malebné přírodě, v těsné blízkosti kruhového objezdu na státní silnici mezi Bořitovem a Černou Horou, leží krásná kaple sv. Rodiny na vrcholu kopce Paseka. Je to centrální stavba, jejíž osmiboký plášť obepíná vnitřní ovál, zaklenutý kupolí nesenou pilastry s volutovými hlavicemi. Vnější fasádu člení pilastry s římsovými hlavicemi, nad vstupem je nápis v chronogramu s letopočtem 1726. V trojúhelníkovém štítě býval nápis LVX PERPETVA EIS – R. I. P. (Světlo věčně ať jim svítí – odpočiňte v pokoji). V prolomeném frontonu portálu vstupních dveří je dodatečně vsazený erb rodu Friesů. Kaple byla postavena v r. 1726 nákladem černohorského duchovního Augustina Kavánka. Josef II. ji v roce 1782 zrušil a kaple zůstala opuštěna a pustla. Až v r. 1837 byla obnovena jako zámecká kaple. V r. 1859 získal černohorské panství rod Friesů. Následně byla zahájena rozsáhlá přestavba zámku a v r. 1864 na severovýchodním svahu Paseky postavena křížová cesta. V kapli byly poté konány pobožnosti křížové cesty. V roce 1925 byly dle návrhu arch. de Wittena, příbuzného rodiny Friesů, ke kapli přistaveny po obou stranách dvoukřídlé ambity otevřené do vnitřního prostoru uzavřeného nízkou obvodovou zdí. Celý komplex byl po této úpravě přeměněný v pietní místo posledního odpočinku příslušníků rodu Friesů. Umělecky cenné náhrobky jsou umístěny v ambitech, ostatky členů rodu uloženy v hrobkách před ambity. Po zřízení Domova důchodců v černohorském zámku v r. 1950 zůstala kaple bez využití a chátrala. Až v r. 1990 byla provedena oprava střech a osazena hliníková krytina, díky čemuž byla kaple zachráněna. Po r. 2000 byly opraveny omítky a obvodová zeď. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce střešního pláště (kompletní montáž nového ručně vyrobeného šindelu), krovů, fasády, interiéru, oken, vnitřních dveří, vstupních dveří,  restaurování dlažby a vstupního portálu. Rekonstrukce kaple sv. Rodiny byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu rozvoje venkova ČR.   Díky vstřícnosti a pochopení úřadu městyse Černá Hora je od jara roku 2013 nejen památka krásně opravená, ale i naplněná životem. Pravidelné bohoslužby zde slouží blanenský farář Martin Kopecký z dřevěného kostelíka v Blansku. Rádi vám v příjemném prostředí kaple posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem v kapli či venku v přírodě, pohřebním rozloučením v kapli nebo obřadní síni v Blansku, osobním rozhovorem, návštěvou nemocných doma i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství. Faráře zastihnete vždy před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na všem domluvit. Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.

Pravidelné bohoslužby se zde konají: každou 2. a 4.neděli v měsíci ve 14 hodin (od Velikonoc do Dušiček).

 

Nejbližší Noc kostelů:

Brťov-Jeneč, kaple Marie Matky Páně – 7,0 km

Blansko, kostel sv. Martina – 8,5 km

Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru – 9,1 km

Lipůvka, poutní lokalita sv. Klimenta – 9,7 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube