07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Bouzov, hradní kaple sv. Alžběty

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.hrad-bouzov.cz

GPS: 49°42'18.987"N, 16°53'21.703"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Sylva Bucherová

Návaznost na dopravu:

Parkování osobních vozidel a autobusů na parkovišti u hradu vzdáleném asi 300 m.

     Až do doby přestavby hradu Bouzova na přelomu 19. a 20. století nebyl v areálu hradu prostor, ve kterém by se konaly bohoslužby. Těmto účelům sloužil zpočátku kostel sv. Maří Magdalény, který byl součástí dnes již zaniklé osady, později kostel sv. Gotharda v podhradí. Hradní kaple byla vybudována teprve v době přestavby na místě původní tzv. černé kuchyně. Vedle kaple je umístěn pískovcový reliéf zvaný "Růžový zázrak". Zobrazuje jednu z patronek Řádu německých rytířů, sv. Alžbětu Durynskou ve chvíli, kdy i přes hrozbu krutého trestu přiznává svému manželovi, že nese chléb chudým. Chléb se v tom okamžiku zázrakem proměnil v růže a její život byl ušetřen. Mramorová socha sv. Jiří vedle vstupu do kaple byla původně umístěna v řádovém sídle v Benátkách.

 

                  

 

     Samotná kaple byla postavena v novogotickém stylu a zasvěcena sv. Alžbětě. Nejcennější částí vybavení je gotický oltář z konce 15. století, který byl v horní části doplněn novogotickými prvky. Jde o dvoukřídlý deskový oltář, v jehož střední části jsou plastiky sv. Barbory, sv. Alžběty a sv. Kateřiny. Na křídlech oltáře jsou výjevy Zvěstování, Narození Krista, Korunování P. Marie, a Smrt P. Marie. V horní, novogotické části, jsou plastiky sv. Jiří, P. Marie a archanděla Michaela.

     K figurální výzdobě patří také další dřevěné plastiky s náboženskou tematikou. V dolní části oltáře je umístěna Pieta (P. Maria držící na klíně mrtvé tělo Krista), na podstavcích před oltářem je zpodobeno "Bičování Krista" a "Korunování Krista trnovou korunou". Obě plastiky pocházejí ze 16. století.

     Na bočních stěnách kaple je umístěno šest náhrobních kamenů řádových mistrů, kteří zemřeli ve 14. až 16. století. Kameny (ovšem nikoli ostatky zemřelých) sem byly převezeny v době přestavby z řádového hradu Hornecku nad Neckarem v Německu.

     V areálu hradního parku se u jeho vstupu nachází kaple Panny Marie.

 

                                      Kaple Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube