07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:40
Mše svatá
18:45 - 19:15
Dětská schola
Písničky našich nejmenších zpěvaček s doprovodem
19:20 - 22:00
Prohlídka věže a zvonů
Komentovaná prohlídka s průvodcem
19:20 - 22:00
Prohlídka kostela
Možnost navštívit kostel, kůr, sakristii a shlédnout prezentaci o historii kostela.
20:00 - 21:00
Kostelní varhany
Komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry na varhany

Informace o kostele

WWW: http://farnost.jedovnice.cz

GPS: 49°20'47.4"N, 16°45'26.64"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Franc

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.10.2015)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden, 1. a 3. neděle mše svatá pro rodiny s dětmi
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden

Nynější kostel, zasvěcený sv. Petru a Pavlu, byl postaven v letech 1783 až 1785, základy věže však pocházejí už z roku 1681.

V šedesátých letech 20. století prošel moderní úpravou interiéru, na které se podílela řada významných umělců:

  • Mikuláš Medek (oltářní obraz sv. Kříže)
  • Jan Koblasa (obětní stůl, svatostánek, kazatelna, svícny a rámec oltářního obrazu)
  • Karel Nepraš (zábradlí presbytáře, dnes umístěné na kůru)
  • Ludvík Kolek (vstupní dveře, mřížová brána, okna v lodi, řešení přesunu zábradlí na kůr)
  • Josef Istler (leptaná skla oken presbytáře).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube