02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Brno-Královo Pole, Husův sbor Církve československé husitské

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 22:00
Věž kostela
Vyhlídka z věže kostela
18:00 - 00:00
Zahájení
18:30 - 19:00
Syn člověka a dějiny spásy
Autorské čtení jáhna při diecézní radě CČSH Jana Jonáše Zaplatila
19:00 - 20:30
Učedníci
Koncert známé křesťanské folkové skupiny
21:00 - 22:00
Večerní a zpěvy Pravoslaví
Vystoupení pravoslavného sboru, který doprovází svým zpěvem liturgii
22:00 - 22:05
Modlitba a závěrečné požehnání

Informace o kostele

Adresa kostela: Svatopluka Čecha 35a

GPS: Loc: 49°13'17.648"N, 16°35'29.552"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Zaplatil

Návaznost na dopravu:

Spojení MHD: Tramvají č. 1 a č. 6 z obou směrů, zastávka Husitská, pak autobusem č. 44, autobusem č.84, případně trolejbusem č.32 ze zastávky Česká, vystoupit na zastávce Slovanské náměstí.

Náboženská obec se osamostnila výnosem ministerstva školství a národní osvěty z listopadu 1925. Základní kámen ke stavbě Husova sboru byl položen 12.října 1924 za účasti patriarchy dr. Karla Farského. V lednu 1925 byl schválen projekt arch. Nováka. Dne 25.dubna 1925 byla stavba zadána firmě Grum a Dejmek z Králova Pole a již 25.října 1925 byl sbor patriarchou dr. Karlem Farským a moravským biskupem dr. Rostislavem Stejskalem slavnostně otevřen za obrovské účasti věřících. Součástí sboru je farní budova s kanceláří a třemi byty, v přízemí sboru je divadelní sál. Náboženskou obec tvoří část území Brno 5 a Brno 3, součástí bylo i bohoslužebné středisko v Soběšicích s vlastní bohoslužebnou síní. V Husově sboru se od jeho otevření konalo několik významných slavností, svěcení kněží /např. současného biskupa ThDr. Petra Šandery/ a návštěv /patriarchové Miroslav Novák, ThDr.Tomáš Butta Th.D., biskupové Václav Janota, Karel Pudich, Rudolf Medek . Modleme se, aby každá bohoslužebná příležitost, každá duchovní akce, byla pro naši náboženskou obec slavností a požehnáním k obnově náboženského života nejenom v naší náboženské obci, ale i v celé církvi.

Mimo Náboženské obce CČSH Brno-Královo Pole (2. web) se v kostele dnes schází k bohoslužbám také Evangelikální společenství a Církevní sbor Evangelické církve Augsburského vyznání v ČR (luteráni).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube