24.05.19
NOC KOSTELŮ

Třebíč, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 24. května 2019

15:30 - 16:30
Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek (J 15,12)
Myslibořice - ekumenická bohoslužba.
18:00 - 18:10
Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není (1J 1,5)
Třebíč - úvodní pobožnost v kostele.
18:20 - 18:50
Síla má a písnička má jest Hospodin (Ž 118, 14)
Písničky dětí sboru.
19:00 - 19:45
...služte v lásce jedni druhým (Gal 5,13)
Diakonie ČCE v Myslibořicích (sál na faře).
19:00 - 19:45
Chvalte Boha... chvalte jej na varhany (Ž 150)
V kostele máme dobré varhany.
20:00 - 20:45
Vymýtím ze země luk, meč i válku... (Oz 2,20)
Setkání s kaplanem, který slouží v armádě.
21:00 - 21:30
Budete veseliti se srdečně, jako ten, který jde s píšťalkou... (Iz 30, 29)
Prozpěvování.
22:00 - 23:15
Nechystej nic zlého na bližního, který s tebou důvěřivě bydlí (Př 3,29)
Filmový dokument - Dil Lejllá.

Informace o kostele

WWW: http://trebic.evangnet.cz

Adresa kostela: Bráfova 33

GPS: 49°12'46.283"N, 15°53'4.420"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Potoček

Nedaleko od místa, kde stála již v 16. století evangelická modlitebna, najdete kostel Českobratrské církve evangelické. Postaven byl v r. 1910. Ústředním místem v kostele je kazatelna a stůl Páně. Nad vchodem je umístěn znak-symbol naší církve: Kalich na Bibli. Kostel má bezbariérový přístup - a je tak otevřený opravdu každému. Bude otevřený i během celé Noci kostelů - jako i fara, zahrada, toalety. Najdete u nás také úžasné drobné dárky z Diakonie - věci, které vyrobili lidé, od nichž byste to nečekali. A zveme na zahradu u kostela - opět plánujeme opékání buřtů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube