07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kroměříž, kaple sv. Stanislava Kostky - AG

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 21:30
Noc kostelů na AG
Prohlídka spojovací chodby, obou kaplí AG a kaple sv. Šebestiána na zámku

Informace o kostele

WWW: http://www.svmoric.net

Adresa kostela: Pilařova 3

GPS: Loc: 49°17'59.542"N, 17°23'29.136"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kvapilíková

 

                                            Kaple svatého Stanislava Kostky

Kaple svatého Stanislava Kostky se nachází v přízemí budovy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kaple nese jméno sv. Stanislava Kostky, polského jezuitského novice, který zemřel v mladém věku. Stal se v 19. století a na počátku 20. století populárním patronem mládeže, zvláště studentské, spolu se známějším a populárnějším světcem sv. Aloisem z Gonzagy.

Kaple byla vybudována jako součást interiéru přízemí školní budovy- podobně jako o poschodí výše umístěná mariánská kaple- a to v polovině třicátých let 20. století. V té době Arcibiskupské gymnázium oslavovalo 80. výročí založení, a tak tato nová kaple i s uměleckým oknem nad hlavním oltářem s obrazem sv. Stanislava byla důstojnou součástí oslav v roce 1935. Ředitelem ústavu- malého semináře, který byl tehdy součástí Arcibiskupského gymnázia, se pro období 1937-1940 stal Mons. Zeno Jockl, který už předtím působil na gymnáziu jako profesor. Pro novou kapli sv. Stanislava dal pořídit ve vitráži obraz sv. Stanislava i s věnováním, které připomíná tohoto tehdejšího ředitele.

Po roce 1950 byla kaple sv. Stanislava (stejně jako kaple P. Marie v 2. poschodí budovy) zničena a v dalších letech sloužila jako učebna pro výuku psaní na stroji. Z původní kaple se zachovalo pouze vitrážní okno a dřevěné ochozy na kůru. S obnovou této kaple se začalo po roce 1993.

Interiérové vybavení kaple není původní, pochází z let nedávných. Podle návrhu sochaře Jana Kratochvíla vyrobil obětní stůl, ambon, sedes a lavice pan Pavel Dvořák. Obrazy, které představují jednotlivá růžencová tajemství, namalovala akademická malířka Sabina Kratochvílová z Brna. Svatostánek podle návrhu hlavního architekta Arcibiskupství olomouckého Ing. Josefa Indry vyrobila v roce 2010 firma Křivda. Výzdoba uvniř svatostánku je dílem pasíře Jiřího Mináře.

Poslední rekonstrukcí kaple prošla ve školním roce 2009/2010, kdy bylo provedeno osekání zdiva, nová elektroinstalace, omítky a celková výmalba kaple. Na této rekonstrukci se vedle několika odborných firem a dobrovolných pracovníků, podíleli také zaměstnanci AG, někteří pedagogové a studenti.

Nově rekonstruovaná kaple byla požehnána otcem biskupem Josefem Hrdličkou 1. září 2010 při zahájení školního roku 2010/2011.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube