28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Olešnice na Moravě, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 20:00
Komentované prohlídky kostela sv. Vavřince
Každou půlhodinu krátká prohlídka. V půl forma spíše pro děti, v celou pro dospělé.
18:00 - 21:00
Cyklický program u Božích muk a ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše, pozvání na křížovou cestu bolestí regionu
Vyrazte na kole či pěšky ke hřbitovu, na Závrší, k Ústupu či k památníku bleskové povodně a dozvíte se více o místě a drobných sakrálních památkách nebo třeba také o ohni a vodě.
20:00 - 21:30
Prostor pro ztišení
písně z Taizé ...
21:30 - 21:45
Ukončení noci kostelů na nádvoří před kostelem sv. Vavřince
modlitba při svíčkách

Celovečerní program:

Informační stánek na nádvoří, na faře program pro děti
Zatímco budou probíhat venkovní aktivity u Božích muk, v kostele bude vedle prohlídek prostor pro možnost duchovního rozhovoru, požehnání. Na faře program pro děti, možnost prohlídky dvora, zahrady. Informační stánek na nádvoří u kostela.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

IDS JMK - linky 301, 256, 257, 275

Pro dopravu mezi Božími mukami doporučujeme kolo, případně si dobře rozvrhnout pěší trasy.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22.04.2021)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

Farní kostel sv. Vavřince

Dřívější kostel byl menší, nižší, klenutý pouze v presbytáři, mezi kostelem a věží (která stojí na původním místě) byl volný prostor (hřbitov). 25. července 1827 při velkém požáru byl ohněm kostel zpustošen (ohněm bylo zničeno 70 domů včetně kostela a radnice). Základní kámen nového, nynějšího, kostela byl položen 30. května 1831. Do léta 1832 byly dostaveny zdi a klenutí a před poutí pokryt. V roce 1834 byla postavena sakristie. V roce 1835 byly pořízeny 3 nové zvony, 1837 byly pořízeny varhany. Stavbu kostela vedla vrchnost. Majitel panství se zavázal darovat stavební materiál, platit řemeslníky, pořídit zvony, varhany a všechno vnitřní zařízení kostela. Příspěvky farníků byly stanoveny jednotlivě, podle jejich daňových předpisů. Farníci, kteří daně neplatili, museli dělat pomocné práce. Na stavbu dohlížel olešnický purkmistr a obecní strážník. Stavba kostela trvala celkem osm let. Podle přání vrchnosti byl zasvěcen  sv. Leopoldu a v první polovině 20. století na žádost farníků sv. Vavřinci.

Hřbitovní kostel svatého Mikuláše

Kostelík byl postaven v roce 1725, nákladem tehdejšího majitele kunštátského panství Jana z Lamberka. Ve věžičce je několik století starý zvon. Jediný, který se zachoval, když ostatní byly roztaveny pro různá vojska a pro různé války. Na zdi jsou instalovány nejstarší náhrobní kameny, které se zachovaly. Nejstarší z počátku 18. století. Čestné místo náhrobku před kostelíkem patří faráři Pleskačovi, vlastenci, spisovateli a sběrateli pověstí a písní, zakladateli tradice olešnického divadla. 

Staré i nové drobné sakrální objekty olešnické farnosti

Na území olešnické farnosti se nachází takřka čtyřicet drobných sakrálních staveb - kapliček, zvoniček, křížových kamenů, křížů, Božích muk. Velká část pochází z devatenáctého století, několik staveb nicméně vzniklo i ve století jednadvacátém.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube