02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Olešnice na Moravě, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
Komentovaná prohlídka kostela
18:30 - 19:00
Varhanní hudba
na varhany hraje Markéta Novotná
19:00 - 19:30
Divadlo jednoho herce „Listy Nikodémovy“
dle stejnojmenné knihy Jana Dobraczinského hraje Stanislav Větrovský
19:30 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela
20:00 - 20:30
Varhanní hudba
na varhany hraje Markéta Novotná
20:30 - 21:00
Zpěvy z Taizé a modlitba
doprovází místní schola

Celovečerní program:

Program pro děti na faře (18:00-20:30)
téma „Moře“
Posezení u vína ve farním komunitním centru Rafael (18:00-20:30)
od 19:30 h hraje Olešnická cimbálová muzika
Možnost návštěvy hřbitovního kostela (18:00-20:30)
kostel sv. Mikuláše a Nejsvětější Trojice otevřen s průvodcem

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

IDS JMK - linky 301, 256, 257, 275

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22.04.2021)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

Dřívější kostel byl menší, nižší, klenutý pouze v presbytáři, mezi kostelem a věží (která stojí na původním místě) byl volný prostor (hřbitov). 25. července 1827 při velkém požáru byl ohněm kostel zpustošen (ohněm bylo zničeno 70 domů včetně kostela a radnice). Základní kámen nového, nynějšího, kostela byl položen 30. května 1831. Do léta 1832 byly dostaveny zdi a klenutí a před poutí pokryt. V roce 1834 byla postavena sakristie. V roce 1835 byly pořízeny 3 nové zvony, 1837 byly pořízeny varhany. Stavbu kostela vedla vrchnost. Majitel panství se zavázal darovat stavební materiál, platit řemeslníky, pořídit zvony, varhany a všechno vnitřní zařízení kostela. Příspěvky farníků byly stanoveny jednotlivě, podle jejich daňových předpisů. Farníci, kteří daně neplatili, museli dělat pomocné práce. Na stavbu dohlížel olešnický purkmistr a obecní strážník. Stavba kostela trvala celkem osm let. Podle přání vrchnosti byl zasvěcen  sv. Leopoldu a v první polovině 20. století na žádost farníků sv. Vavřinci.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube