05.06.2020
NOC KOSTELŮ

Praha 8 - Libeň, Husova kaple

Program Noci kostelů 5. června 2020

17:00 - 17:30
Z plodů révy tvé výborné
Zahájení programu, open air koncert folk-rockové kapely KMČ
17:30 - 20:00
Voskování plátěných ubrousků
Dílna pro zájemce, výroba voskovaných plátěných ubrousků pro nejrůznější domácí využití
17:50 - 21:30
Komenský v obrazech
Výstava dvanácti ilustrovaných archů o životě Jana Ámose Komenského
18:20 - 19:00
Děti v labyrintu internetu
Přednáška mediálního odborníka Františka Čunderlíka, zaměstnance Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, o rizicích přístupu dětí a mládeže k internetu a možnostech prevence
18:20 - 19:00
Šmik-fik
Pátrací hra pro menší i starší děti
19:00 - 19:50
Animovaný film Labyrint světa a ráj srdce
Tvůrci vznikajícího animovaného seriálu podle Komenského knihy (premiéra v říjnu 2020) představí první epizody a odpoví na otázky diváků
20:00 - 20:50
Ziriab – Syrské písně o lásce
Rodák z Damašku Marwan Alsolaiman s kapelou Ziriab zahraje syrskou tradiční hudbu a přečte ukázky své česky psané poezie
21:00 - 21:20
Zpěvy Taizé
Blok písní Taizé v podání komorního pěveckého souboru Libé Ň
21:20 - 21:30
Modlitby

Informace o kostele

WWW: http://liben.evangnet.cz

Adresa kostela: U Pošty 1098/6

GPS: 50°6'8.873"N, 14°28'39.016"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vilém Faltýnek

Návaznost na dopravu:

Stanice metra, tramvají. autobusů PALMOVKA, pak směrem nahoru na Sokolovskou ulici a naproti hlavní poště Prahy 8 je ulice U Pošty, kde je v čísle 6 Husova kaple.

Praha 8 - Libeň, Husova kaple Husova kaple při pohledu z ulice U pošty Interiér kaple při bohoslužbách Kaple a zadní část sborového domu pohledem ze dvor Tříbarevný stropní pruh Libeňský dřevěný kříž Čtení z Bible při bohoslužbách Loučení po bohoslužbách

LIBEŇŠTÍ EVANGELÍCI A JEJICH KAPLE

Počátky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Libni sahají do roku 1915 a souvisí s činností pražských novoměstských evangelíků sdružených kolem kostela U Klimenta.

V Libni tak vzniká v roce 1917 nejprve pobočka klimentského sboru, později, v roce 1929, se osamostatní jako nový pražský evangelický sbor.

V roce 1922 staví libeňští svou modlitebnu – Husovu kapli, která je situována od ulice dozadu do dvora. Od roku 1928 se zvedá nad sborovými kancelářemi a klubovnami (přivrácenými k ulici) bytový dům. Relativně velká kaple  (kapacita do 150 míst) je tak od té doby „ukryta“ v navenek běžném činžovním domě. Činžák je ovšem na svém průčelí opatřen nápisem HUSOVA KAPLE a kalichem jako typickým evangelickým symbolem.

 

CO JSME JAKO LIBEŇŠTÍ EVANGELÍCÍ ZAČ?

S ostatními křesťany sdílíme víru v Boha – tajemného původce vesmíru i našeho světa, a zároveň laskavého průvodce těch, kteří jsou vůči němu s důvěrou otevřeni. S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru v Ježíše Krista, který byl a stále zůstává jedinečným Božím ztělesněním ve světových dějinách. A do třetice: S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru ve stále pokračující Boží působení v našem světě a v lidských srdcích.

Jako evangelíci svou křesťanskou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit v protestantském zabarvení – tedy s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě a neobřadně, v mnoha ohledech moderně a dynamicky.

Jedinou výzdobou kaple je tak tříbarevný motiv na stropě kaple, který nese dvojí význam. Za prvé symbolizuje tři křesťanské poklady: naději, lásku, víru. Pruh naděje je zelený. Co je ve světě přirozeně zelené, to roste a má budoucnost. Červený je pruh lásky. Odkazuje ke krvi a oběti, kterou láska přináší pro své milované. Víru symbolizuje pruh modré barvy, barvy nebes. Tři pruhy také napovídají, jak se ony poklady víry mají projevit v každodenním životě věřících křesťanů: v duchovním životě, ve službě druhým, v přijetí křtu. Zeleně roste a prohlubuje se duchovní život jednotlivých křesťanů. Červenou barvu má obětavá služba, která dokáže prolít pot i krev pro druhé. Modrý pruh křtu má barvu vody, která smývá hříchy.

Libeňský dřevěný kříž lze rozložit, jednotlivé části mají následující symboliku: Vertikální břevno znázorňuje Boží sklonění a vtělení v příběhu Ježíše Krista. Bůh má o svět a člověka velký zájem, nejsou mu lhostejní. Horizontální břevno je horizontálou lásky. Stylizovaný otvor připomíná Kristovo zrození i smrt. Zrození v jeskynní stáji i jeskynní hrob, který byl zavalen kamenem. Boží láskou a mnohým hříšným lidským odporem proti ní byl Ježíš přiveden až na kříž, který vznikne složením obou břeven.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube