25.08.18
NOC KOSTELŮ

Praha 8 - Libeň, Husova kaple

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:00 - 17:50 Hry a aktivity pro malé i velké
Hry a aktivity pro děti a rodiny.
18:00 - 18:40 Nalezené zázraky: Vernisáž objektů a fotografií Ondřeje Tučka
Vernisáž objektů a fotografií.
19:00 - 19:50 Repetice: pěvecký sbor Gymnázia Na Pražačce
20:00 - 20:45 Jakub S. Trojan: Chvála protikladů
Komponované pásmo poezie a vzpomínek disidenta a teologa, profesora Jakuba S. Trojana. Pořad doplní varhanními improvizacemi jeho syn, skladatel Pavel Trojan, ředitel Pražské konzervatoře.
21:00 - 21:30 Hudební tečka
Hudební a zábavný program v režii Libeňského evangelického sboru.
21:20 - 21:30 Modlitba na cestu

Celovečerní program:

Drobné občerstvení

Informace o kostele

WWW: http://liben.evangnet.cz

Adresa kostela: U Pošty 1098/6

GPS: 50°6'8.873"N, 14°28'39.016"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Jun

Návaznost na dopravu:

Stanice metra, tramvají. autobusů PALMOVKA, pak směrem nahoru na Sokolovskou ulici a naproti hlavní poště Prahy 8 je ulice U Pošty, kde je v čísle 6 Husova kaple.

Současná podoba interiéru evangelické Husovy kaple v Libni (vánoční divadlo dětí a mládeže 2016)

 

LIBEŇŠTÍ EVANGELÍCI A JEJICH KAPLE

Počátky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Libni sahají do roku 1915 a souvisí s činností pražských novoměstských evangelíků sdružených kolem kostela U Klimenta.

V Libni tak vzniká v roce 1917 nejprve pobočka klimentského sboru, která se později (v roce 1929) osamostatní jako nový pražský evangelický sbor.

V roce 1922 staví libeňští svou modlitebnu – Husovu kapli, která je situována od ulice dozadu do dvora. Od roku 1928 se zvedá nad sborovými kancelářemi a klubovnami (přivrácenými k ulici) bytový dům. Relativně velká kaple  (kapacita do 150 míst) je tak od té body "ukryta" v navenek běžném činžovním domě. Činžák je ovšem na svém průčelí opatřen nápisem HUSOVA KAPLE a kalichem jako typickým evangelickým symbolem.

                     

                                                                   

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborový dům pohledem z ulice U Pošty

 

Kaple a zadní část sborového domu pohledem ze dvora (generální rekonstrukce exteriéru kaple proběhla v roce 2015)


CO JSME JAKO LIBEŇŠTÍ EVANGELÍCÍ ZAČ?

S ostatními křesťany sdílíme víru v Boha – tajemného původce vesmíru i našeho světa, a zároveň laskavého průvodce těch, kteří jsou vůči němu s důvěrou otevřeni. S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru v Ježíše Krista, který byl a stále zůstává jedinečným Božím ztělesněním ve světových dějinách. A do třetice: S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru ve stále pokračující Boží působení v našem světě a v lidských srdcích.

Jako evangelíci svou křesťanskou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit v protestantském zabarvení – tedy s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě a neobřadně, v mnoha ohledech moderně a dynamicky.

Čtení z bible při bohoslužbách

 

STROPNÍ TRIKOLÓRA

Naše kaple je protestantsky prostá, až strohá. Nejvýraznější výzdobou je tříbarevný motiv na stropě kaple, který připomíná křesťanskou víru, lásku a naději. Modrý pruh symbolizuje víru. Modrá je přece barva nebes. Ježíš nás učí v důvěře říkat: „Otče náš, který jsi v nebesích…“ Lásku nám připomene červený pruh. Červená je přece barva krve a oběti, které skutečná láska přináší pro milované, a následuje tak Ježíše Krista. Zelený pruh je pruhem naděje. Co je v našem světě přirozeně zelené, to obvykle roste. A má to tedy budoucnost.

 

LIBEŇSKÝ KŘÍŽ

Pozoruhodným symbolem je tzv. "libeňský kříž" zdobící bohoslužebný stůl k kapli. Libeňská evangelická farnost ho obdržela darem od spřáteleného švýcarského sboru v Thun-Stättligenu.

Odkazuje ve své symbolice zvlášť výstižně na Ježíše Krista, ústřední osobnost křesťanství. Je možné ho rozložit a jeho jednotlivé části mají následující symboliku:

Vertikální břevno (zeshora dolů) znázorňuje Boží sklonění a vtělení. Svět a člověk nejsou Bohu lhostejní. Bůh nepřestává se svými pokusy člověka oslovit a namísto cesty egoismu a pýchy mu nabízí cestu lásky a sdílení.

Stylizovaný otvor v kříži nese jako svůj první význam připomínku Kristova narození v jeskynní stáji.

Druhé břevno (zleva doprava) je horizontálou lásky. Ježíš jako Boží Vyvolený měl rád všechny kolem sebe. Přijímal je, uzdravoval, odpouštěl. Přibližoval a vnášel tak do světa Boží království.

Boží láska a lidský odpor proti ní Ježíše přivedli až na kříž, který vznikne složením obou břeven. A také do hrobu, který se za ním zavřel s rachotem přivalovaného kamene (druhý význam stylizovaného otvoru). Tím to ale neskončilo. Kámen (symbolicky znázorněn dřevěným kolečkem) byl o velikonoční neděli Boží mocí odvalen a Kristus vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.

 

 

 

 

 

 

Libeňský kříž

 

Klubovna pro předškolní děti

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube