24.05.19
NOC KOSTELŮ

Velké Němčice, kostel sv. Václava a sv. Víta a Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

Informace o kostele

WWW: https://paxvobis.cz/

GPS: Loc: 48°59'31.232"N, 16°40'13.935"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Šabata

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.05.2019)

Ne
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
19:00 celý rok, každý týden, bohoslužba slova
7:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
So
18:00 zimní čas, každý týden, s nedělní platností
19:00 letní čas, každý týden, s nedělní platností
kostel sv. Václava a sv. Víta

Kostel svatého Václava a svatého Víta je římskokatolický chrám v obci Velké Němčice. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Poprvé je písemně zmiňován roku 1392. Původně románská stavba byla v 15. století goticky přestavěna.

Během první poloviny 17. století byl kostel těžce poničen uherskými  vojsky v době protihabsburských stavovských povstání, v druhé polovině 17. století během  třicetileté války byl spálen a zničen švédskými vojsky tak, že z něho zůstaly pravděpodobně pouze základy se zbytky zdiva.

O obnovu kostela i fary se zasloužil tehdejší držitel panství Jan Montrochier. Kostel byl prakticky znovu vystavěn v raně barokním slohu a roku 1652 vysvěcen a v témže roce byla obnovena také fara. 

Kolem roku 1780 zanikl hřbitov kolem kostela a byl zřízen u silnice k Hustopečím.

Až v roce 1878 proběhla přestavba na dnešní podobu a současně byla rozšířena budova, roku 1895 byl vystavěn nový oltář se svatostánkem.

Hned po skončení II. Světové války byly provedeny opravy poničeného kostela.  V r. 1949 byly vysvěceny tři nové zvony, protože původní byly odvezeny německými vojsky.  Staré vchodové dveře byly vyměněny v r. 1968. V 70. letech byly pořízeny varhany a obnoven kůr. V této době byl také přebudován presbytář kostela a nově vystavěn oltář.

V roce 2000 se provedla rekonstrukce věže kostela, kde byla nalezena schránka s dobovými dokumenty.  Do nové schránky byly přiloženy další dokumenty o aktuálním dění ve farnosti i obci.

 

Nynější vzhled kostela zdobí hlavní oltář zbudovaný roku 1978 se sousoším  Nejsvětější Trojice doplněné soškami andělů. Boční oltáře jsou tři: oltář bolestné Panny Marie, oltář svatého Augustina a oltář svatého Šebestiána. Oltářní obrazy se datují do první poloviny 18. století. Pozornost upoutá i křtitelnice z umělého mramoru s nástavcem se sousoším křtu Krista. Barokní kazatelna byla zbudována v období kolem roku 1770.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube